">
loading...

Sobota XXIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Januarego | czytania na dziś

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Informacje

Zamknij wpis

Błogosławiony Janie Pawle II oręduj za nami – wyniki konkursu literackiego

Cały Kościół Powszechny uczestniczył w ważnym i radosnym wydarzeniu - w wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożego Karola Wojtyły. Przez prawie dwadzieścia siedem lat posługiwania Łodzią Piotrową był on dla nas wszystkich i pozostaje nadal nauczycielem doskonałości, gdyż naśladował Tego, który powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). W związku z tą wielką chwilą zrodził się pomysł zorganizowania dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ogólnopolskiego konkursu literackiego pod hasłem „Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci i młodzieży” inspirowanego słowami, działalnością lub twórczością Karola Wojtyły. 

Natchnieniem miały być osobiste doświadczenia, spotkania z Papieżem, Jego nauczanie, życie i ostatnie wydarzenia związane ze śmiercią Ojca Świętego. W naszych sercach zrodziło się także wiele uczuć. Każdy z nas pragnął wyrazić je na swój sposób, tak jak potrafił. Jednocześnie była to jedna z okazji, aby wyrazić Mu wdzięczność za zaangażowanie w życie każdego z nas i całego Kościoła Powszechnego oraz przygotować się do godnego przeżywania Beatyfikacji. Zamiar ten spotkał się z dużą akceptacją Dyrektorki Szkoły p. Beaty Kisielewskiej - Kleszczyńskiej. Głównym organizatorem tej inicjatywy był Ks. Krzysztof Kobiela , katecheta pracujący w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie. Celem tego podjętego przedsięwzięcia było ukazanie uczniom charyzmatu Papieża Polaka, pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o Jego życiu, działalności i twórczości oraz poszukiwanie prawdziwych wartości w swoim życiu. Dzięki takiej formie pracy młode pokolenie JP II mogło rozwijać swoje własne talenty literackie i rozbudzać w sobie postawy twórczego działania. 

W konkursie udział wzięli uczniowie z poszczególnych szkół: Goliny, Szczecina, Łomianek, Debrzna, Dębna, Gdyni , Maszewa, Koszalina, Warszawy, Cychr,  Stalowej Woli, Częstochowy, Krakowa, Konina, Sadowej, Dziekanowa Leśnego. Do organizatora wpłynęło 86 prac konkursowych   z wielu stron Polski. Tekst prac miał być w dowolnej formie literackiej, a podstawowym kryterium oceny była samodzielność i własna twórczość młodego pokolenia. Przy ocenie twórczości młodzieży Komisja Konkursowa zwracała uwagę na szczególne walory takie jak: estetyka, przesłanie etyczne, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość i nowatorstwo. Wiele nadesłanych prac zostało odrzuconych, gdyż odbiegały od tematu i nie spełniały wyżej wymienionych warunków. Jury miało bardzo trudne zadanie, by spośród licznych nadesłanych prac literackich wyłonić laureatów konkursu. Dzieła młodych twórców prześcigały się w pomysłach, były wzbogacone w liczne środki stylistyczne, w ciekawe rozwiązania interpunkcyjne, wersyfikacyjne oraz w wiele kontekstów. Uczniowie biorący udział w konkursie w swoich utworach literackich zwrócili uwagę na niestrudzoną apostolską posługę, którą realizował wobec wszystkich narodów świata gorliwie głosząc Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do każdego człowieka. Swoim życiem dał przykład całkowitego zawierzenia Bożemu Miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi oraz zaimponował swoją wiarą. Był inicjatorem Światowych Dni Młodości, od początku im przewodził i zawsze bardzo ich wyczekiwał. Te liczne spotkania pokazywały młodym, że Papież jest blisko nich  i dla nich. Wspominali, że miał niesamowite poczucie humoru, potrafił wspólnie z młodzieżą żartować, śmiać się. Był „jednym z nich” – uwielbiał jeździć na nartach, pływać, wspinać się po górach. Prowadził podobne życie do nich, skąd doskonale znał ich problemy. To właśnie sprawiło, że miał z nimi świetny kontakt. Młodzi ludzie nie traktowali go jako księdza czy też Papieża, ale jako młodego człowieka, z którym mieli „wspólny język”. Karol Wojtyła w swojej osobie ukazywał także żywy obraz Chrystusa Dobrego Pasterza zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu i oddalonych od Boga oraz od wspólnoty Kościoła. Stał się więc dla nich duchowym autorytetem i dostrzegli w Nim swojego Przyjaciela. Był to Papież, jakiego jeszcze w dziejach Kościoła  nie było. I cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć  i napisać o Nim, będzie to wciąż  za mało…

Po długiej i wytężonej pracy spośród wielu młodzieńczych dzieł wyłoniono laureatów konkursu. Na tle szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Klaudia Wicińska (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie) 

II miejsce –  Klaudia Biwan (Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie)

III miejsce –  Łukasz Nowakiewicz (Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Wyróżnienia:

  • Adam Matlewski (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie)
  • Michał Matuszewski (Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym)
  • Patrycja Michalak (Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów z Sadowej)

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

I miejsce – brak, żadna z prac nie spełniała wszystkich w/w walorów

II miejsce –  Barbara Lechowicz (Polsko-Niemieckie Gimnazjum ,,Pomerania" w Szczecinie)

III miejsce – Weronika Skiera (Zespół Szkół w Debrznie)

Wyróżnienia:

  • Karolina Barska (Zespół Szkół w Debrznie)
  • Izabela Andrzejak (Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie)

Prace oceniała komisja w składzie: p. Ewa Świderska i p. Małgorzata Klera – nauczycielki j. polskiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali  drogą pocztową dyplomy i albumowe nagrody książkowe ufundowane przez Ks. Krzysztofa.  Lista osób nagrodzonych opublikowana jest na stronie internetowej szkoły www.stodebno.net. Równocześnie dziękujemy dzieciom i młodzieży oraz ich nauczycielom za zainteresowanie naszym konkursem i wzajemną współpracę. 

Konkurs dobiegł końca, jednak nauczanie papieskie jest wciąż aktualne. Każdy z nas dąży bowiem do świętości i potrzebuje dobrych orędowników, którzy poprowadzą nas drogami zbawienia. Wyniesienie do chwały Bożej stało się potwierdzeniem tego, że świętość ukazywana przez życie Papieża Polaka jest osiągalna. Świętość jest powołaniem każdego z nas. Beatyfikacja naszego Rodaka otwiera też przed nami nowe perspektywy na przyszłość. Przede wszystkim zobowiązuje nas do jeszcze uważniejszego i bardziej twórczego odczytywania Jego dziedzictwa, zawartego w słowach, w Jego osobowości, w stylu życia i służby. Drogowskazy, jakie pozostawił nam Ojciec Święty, niech nam pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom i niech inspirują nasze życie osobiste oraz społeczne. 

Warto już na koniec przytoczyć jedną z myśli Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.” Naszym obowiązkiem wobec Papieża, jest więc nie tylko zrozumieć Jego naukę, ale także wziąć ją sobie do serca i zacząć stosować. Każdy z nas na miarę swoich możliwości i według powołania. Tylko w ten sposób możemy ożywić i zachować wśród nas Jego ducha. Musimy zacząć naprawiać świat od siebie samych, a potem od swoich małych środowisk, najbliższych społeczności. Może więc nieprzypadkowo z ust Karola Wojtyły wielokrotnie padały słowa: „Nie lękajcie się!". Człowiek bez wymagań nigdy nie będzie miał kręgosłupa moralnego i żebyśmy pamiętali, że życie jest tylko jedno.,,Żaden dzień nie jest podobny do drugiego, każde jutro kryje w sobie cud, magiczną chwilę, która burzy stare światy i tworzy nowe gwiazdy". Nasze życie jest jednym wielkim cudem. Składa się ono nie tylko z przyjemności, ale i z obowiązków oraz wymagań i tymi wartościami powinniśmy w życiu się kierować, nie zapominając przy tym, że dobra relacja z innymi oraz okazywanie miłości najbliższym przyczyniają się do tego, że wszystko wokół nas staje się prostsze. Od nowego „Błogosławionego” uczmy się pełnego oddania Chrystusowi za pośrednictwem Matki Bożej tak, aby móc życiem powiedzieć „jestem cały Twój”. Niech będzie On naszym duchowym przewodnikiem na drogach świętości i jedności. Dziękujmy Stwórcy za człowieka świętego, który świadczył o Bożej miłości do człowieka, wzmacniał w nas wiarę w to, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Niech będzie to nasz hołd  i wyraz wdzięczności Bogu za dar Beatyfikacji Jana Pawła II oraz za Jego dzieło, które nadal trwa i rozwija się po różnych zakątkach świata.

Ks. Krzysztof Kobiela sdb
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl