loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Działalność

Zamknij wpis

Dębno

Salezjańskie Centrum Kształcenia w Dębnie powstało w 2016 r. Składa się obecnie z Przedszkola Specjalnego Towarzystwa Salezjańskiego i Specjalnej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Dyrektorem centrum został ks. Wojciech Lipowicz, wspomagany przez miejscową wspólnotę zakonną.
1 września w Dębnie rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Towarzystwa Salezjańskiego. Dzieło to mogło powstać dzięki zaangażowaniu Salezjanów, Starostwa Powiatowego, Gminy Dębno oraz ludzi dobrej woli. Wymienione instytucje oraz zwykli ludzie wyszli naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego. W  naszym mieście powstała szkoła, w której będą mogły uczyć się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacji, zaczynając od przedszkola kończąc na gimnazjum. Starannie dobrana kadra pedagogiczna stworzy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno – terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości. Celem naszych oddziaływań jest kształtowanie u naszych uczniów umiejętności funkcjonowania w otaczającym środowisku, poszerzanie relacji interpersonalnych, uzyskiwanie efektów w rozwoju uczniów oraz integracja wychowanków ze społeczeństwem. 
SALEZJAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI
im. św. Jana Bosko w Dębnie
ul. Mickiewicza 33
Nasze centrum edukacyjne organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z autyzmem, w  tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją. 
Dzieci i młodzież przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz skierowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Pobyt w centrum jest bezpłatny.
Informacje i zgłoszenia – Dębno, pl. Konstytucji 3 Maja 2, tel. 957604854 lub 502370427
Nasze centrum edukacyjne oferuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na poziomie:
PRZEDSZKOLNYM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
GIMNAZJUM
Ponadto umożliwiamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w OŚRODKU REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM.
 Centrum edukacyjne zapewnia:
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów
zajęcia specjalistyczne
zajęcia dodatkowe: teatralne, sportowe, plastyczne, wokalno - muzyczne oraz zajęcia koła ekologicznego
Salezjańskie Centrum Edukacji im. św. Jana Bosko w Dębnie jest otwarte na potrzeby środowiska, stwarza warunki do społecznej integracji, wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka.
Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Nasz Dom"
Plac Konstytucji 3-go Maja 2
74-400 Dębno
tel/fax: 95 760-48-54
tel.kom.: 514-220-505
e-mail: naszdom@onet.pl
NIP: 597-173-04-07
REGON: 040014608-00816
Konto: 71 8355 0009 0053 9584 2000 0001
Bank GBS O/DębnoSalezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl