loading...

Wtorek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Kamila de Lellis, św. Henryka | czytania na dziś

Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Informacje

Zamknij wpis

Ks. Inspektor o Jubileuszu 2015

Zbliżamy się coraz bardziej do dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą będziemy przeżywać dnia 16 sierpnia 2015 r. Wszyscy jesteśmy pewni, że będzie to wielkie wydarzenia dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej, dla Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego i dla wszystkich którzy w jakikolwiek sposób są złączeni z Salezjanami i z Księdzem Bosko. Także na naszej stronie pragniemy czynnie włączyć się w to przygotowanie. Dzisiaj publikujemy fragment okólnika ks. Inaspektora na ten temat:

"W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęło się oficjalnie trzyletnie przygotowanie do Jubileuszu 200-lecia urodzin św. Jana Bosko. Ks. Generał zachęca nas, abyśmy w ramach przygotowań do obchodów Roku 2015, w czasie od sierpnia 2011 do sierpnia 2012 r., skupili się na pogłębieniu znajomości historii Ks. Bosko. Chodzi o to, abyśmy poznali głębiej środowisko historyczne jego życia, co pozwoli nam  lepiej zrozumieć jego zachowania, wybory i decyzje. Bez tego trudno jest zrozumieć jego charyzmat i jego obecną aktualność. Bez poznania Ks. Bosko nie ma mowy o jego pokochaniu, naśladowaniu go i modlitwie przez jego wstawiennictwo. I odwrotnie: to miłość skłania nas do tego, aby coraz bardziej poznawać ks. Bosko. „Mamy tu do czynienia z takim rodzajem poznania – podkreśla ks. Pascual Chavez – które rodzi się z miłości i które prowadzi do miłości:
to poznanie afektywne” (Preparazione al. Bicentenario della nascita di Don Bosco, 2).

W świecie salezjańskim pojawiło się w ostatnich latach kilka świetnych publikacji – np. ks. A. Lentiego, ks. P. Braido, ks. A. Giraudo - które w znakomity sposób są w stanie pomóc wielu współbraciom przeżyć obecny rok według kryterium wskazanego przez
Ks. Generała. Niestety żadna z nich nie została dotąd przetłumaczona na język polski.
W oczekiwaniu na ukazanie się w Wydawnictwie Salezjańskim polskiej edycji biografii
Ks. Bosko pióra ks. Braido chciałbym zaproponować wspólnotom w tym roku powrót do lektury „Wspomnień Oratorium” autorstwa samego ks. Bosko. Możemy do tego wykorzystać edycję polską tej niewielkiej książeczki, która opublikowało Wydawnictwo Salezjańskie
w oparciu o tłumaczenie tzw. uwspółcześnionej włoskiej wersji „Memorie dell’Oratorio”, jaką opracował ks. Teresio Bosko, zmieniając w niej XIX wieczną włoszczyznę na współczesny język włoski.

 Ze zrozumiałych względów proponowany tekst jest daleki od wierności językowej oryginałowi, zachowuje natomiast ducha i nadal wyraża zamiary, jakie towarzyszyły ks. Bosko przy jego tworzeniu. Warto pamiętać, że książka „Wspomnienia Oratorium” nie jest autobiografią naszego Założyciela. Nie napisał jej w oparciu o źródła, respektując chronologię wydarzeń, kolejność i czas pojawiających się osób i miejsc. Zachęcony przez Piusa IX ks. Bosko w wieku bez mała 60-lat spisał dzieje swojego życia od dzieciństwa po pierwsze lata działania oratorium. Według zamysłu Ojca św. opowiadanie ks. Bosko
o początkach oratorium miało służyć podtrzymaniu ducha kolejnych pokoleń salezjanów. Dlatego ks. Bosko nie tyle zależało na wierności historii, co na ukazaniu działania Opatrzności Bożej w jego życiu. Chciał, aby jego następcy znali nie tylko fakty, ale chłonęli jego ducha, formowali się przez lekturę, aby przy niej dobrze się bawili i nabierali sympatii do swego Założyciela. Pamiętajmy o tym, kiedy w roku przygotowań do Jubileuszu 200-lecia jego narodzin weźmiemy do ręki „Wspomnienia Oratorium”. Ten tekst jest w stanie rozbudzić naszą miłość do Autora.

Cennym uzupełnieniem lektury „Wspomnień Oratorium” o charakterze czysto historycznym może być natomiast książka Moranda Wirtha pt. „Ks. Bosko i Rodzina Salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), Kraków 2009. Informacje dotyczące czasów Ks. Bosko znajdują się na stronach 1-226.

Polecam wszystkim wspólnotom przyjęcie obu wspomnianych powyżej tekstów jako lektury na wspólnotowe czytanie duchowne w obecnym roku szkolnym. Proszę też, aby
w naszych wspólnotach po rozmyślaniu lub po nieszporach odmawiana była „Modlitwa do Ks. Bosko” zaproponowana przez Ks. Generała. Jej tekst dołączam do tego okólnika w formie załącznika.

W bieżącym roku osobie i dziejom ks. Bosko poświęcone będą także kwartalne dni skupienia i doroczne rekolekcje. Komisja Inspektorialna ds. Jubileuszu 200-lecia pod przewodnictwem Ks. Wikariusza oraz Ekipa Duszpasterstwa Młodzieży zaproponują w ciągu roku dodatkowe inicjatywy dla salezjanów, świeckich i młodzieży służące pogłębionemu przeżyciu pierwszego roku Wielkiego Triduum."

Ks. Marek Chmielewski SDB

Inspektor

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl