loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salesiani Merentibus

Zamknij wpis

Medal Salesiani Merentibus - wręczony!

Gdy Janek Bosko małym chłopcem był… słowa tej popularnej, salezjańskiej piosenki znanej wszędzie na świecie, gdzie znajdziemy księży salezjanów, nabierają specjalnego znaczenia w taki dzień.

31 stycznia 2014 roku Collegium Salesianum świętuje Dzień Patrona. Spełniają się wtedy marzenia ks. Bosko o radości, jaką daje nauczanie młodzieży do bycia dobrym chrześcijaninem i obywatelem.

Uroczystości rozpoczęły się przywitaniem gości przez ks. dyrektora Henryka Kaszyckiego sdb. Mszy świętej przewodniczył ks. Inspektor Marek Chmielewski, który w okolicznościowej homilii postawił pytanie: “co ksiądz Bosko daje nam dzisiaj?”

Uczniowie szkół SPTS, GTS i LOTS wysłuchali przesłania na dzisiejsze czasy, jakie dał nam Święty.

Na zakończenie uroczystości w kościele p. Iwona Fotin i p. Katarzyna Wędzelewska otrzymały okolicznościowe nagrody ks. Inspektora.

Po Mszy świętej zgodnie z wieloletnią tradycją młodzież przeszła do budynku Collegium Salesianum, gdzie czekały już nieodzowne w tym dniu drożdżówki i kakao.

Ostatnim punktem radosnego święta było spotkanie w sali gimnastycznej.
Uczniowie otrzymali stypendia dyrektora szkoły, a specjalnie wyróżniona medalem “Salesiani Merentibus” została przechodząca na emeryturę p. dr Anna Majewska. Stosowną laudację wygłosił ks. dyrektor Henryk Kaszycki.

 

------------------------------------------------

Laudacja o  Pani dr Annie Majewskiej,

 nauczycielce Collegium Salesianum w Bydgoszczy

W bieżącym roku szkolnym mija 37 lat pracy Pani Anny Majewskiej w zawodzie nauczyciela, w tym 17 lat ciągłej pracy w Collegium Salesianum.

Pani Anna Majewska skończyła magisterskie studia pedagogiczne w 1977 w Bydgoszczy. Dziesięć lat później ukończyła podyplomowe studia wychowania, zaś w 1992 roku uzyskała doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Specjalność naukowa Pani Anny Majewskiej to pedagogika z jej różnymi subdyscyplinami, w szczególności dydaktyką.

Czytając biogram Pani Anny zauważamy, że od roku 1977 do 1987 pracowała w różnych placówkach dydaktyczno - wychowawczych, tj. Państwowym Domu Dziecka w Ciechocinku, Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechocinku, Pomaturalnym Studium Fizykoterapii w Ciechocinku, wreszcie Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Kujawskim. Już wtedy uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Większość Jej etatowego zatrudnienia w latach 1987- 2014  tj. 27 lat, przypada na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Były też wykłady i konwersatoria zlecane Pani dr Annie Majewskiej na innych wyższych uczelniach tj. Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi, i Uniwersytecie Elbląskim.

Pod kierunkiem Pani Anny Majewskiej studenci napisali 51 prac magisterskich i 207 prac licencjackich. Większość z nich to prace badawcze w zakresie szkolnictwa katolickiego (salezjańskiego) w całej Polsce.

Zainteresowania naukowe Pani Doktor koncentrowały się na:

            -szkolnictwie niepublicznym w procesie reformy edukacji,

            -szkole katolickiej jako nowej ofercie edukacyjnej,

            - szkolnictwie salezjańskim w Polsce i jego rozwoju.

Efektem zainteresowań było 8 wieloletnich, indywidualnych projektów badawczych, które autorka zakończyła ogłoszeniem wyników na konferencjach naukowych i w wielu publikacjach.

        Pani Anna Majewska jest autorką trzech książek o szkolnictwie salezjańskim i ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Aktywnie uczestniczyła w 27 konferencjach naukowych, w których często podejmowała tematykę zastosowania systemu prewencyjnego św. Jana  Bosko w różnych placówkach wychowawczych.

            Pracowała również na rzecz środowiska jako:

- Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczestnicząc w komisjach klasyfikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;

- Prowadziła szkolenia pedagogów województwa kujawsko – pomorskiego z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy i Toruniu.

            Za swój największy sukces w szkolnictwie Pani dr Majewska uważa jednak autorskie wykłady i konwersatoria z przedmiotu „Placówki wychowania katolickiego”, które, jako wybierane dobrowolnie przez kilkuset studentów, cieszyły się przez wiele lat ich zainteresowaniem i aktywną obecnością. Zajęcia te pozwoliły przybliżać studentom specyfikę funkcjonowania i  przemian w placówkach wychowania katolickiego, a w szczególności salezjańskiego w Bydgoszczy,  Polsce i na świecie.

            W dorobku Pani Majewskiej znajduje się  400 stronicowy maszynopis pt.: „Stan i przemiany szkolnictwa salezjańskiego w Polsce”-, który był wynikiem kilkuletnich badań prowadzonych w 4 Salezjańskich Inspektoriach Polski, a którego niestety, z przyczyn od niej niezależnych nie udało się opublikować. Ubogaciło to jednak autorkę o znajomość funkcjonowania salezjańskich placówek wychowawczych w kraju.

            Lata pracy w Collegium Salesianum dla Pani Anny Majewskiej stanowią dopełnienie jej rozwoju zarówno zawodowego jak i duchowego. Podejmując pracę w Liceum Salezjańskim we wrześniu 1997 roku zamierzała jako nauczyciel „przysposobienia obronnego” dobrze wywiązywać się z przyznanego jej wcześniej przez Ministra Obrony Narodowej brązowego medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Przedmiot przechodził jednak przemiany, najpierw na „obronę cywilną” później „edukację dla bezpieczeństwa”. Pani dr Anna Majewska mimo zachodzących zmian w edukacji nadal zabiegała o przygotowanie uczniów do pomocy drugiemu człowiekowi na wypadek zagrożeń doby pokoju. W tym celu dzięki życzliwości dyrekcji zorganizowała gabinet przedmiotowy i zadbała o jego wyposażenie, niezbędne do nauki reanimacji krążeniowo- oddechowej.

Pani Anna Majewska z chwilą powstania Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy (1999) opracowała dla tej szkoły Program Wychowawczy,   który został zatwierdzony przez Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Pile i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz opublikowany w „Wychowaniu na co dzień” jako wzór dla innych, nowo tworzonych gimnazjów.

W Salezjańskim Gimnazjum także opracowała Autorski Program Ścieżki Edukacyjnej „Wychowanie komunikacyjne”, który osobiście realizowała w klasach drugich i trzecich.

Na przestrzeni 17 lat pracy Pani Doktor zatrudniona była w Collegium tylko w części etatu. Stąd trudno było Jej  w pełni oddać się salezjańskiemu szkolnictwu. Mimo to włączała się w życie szkoły w różnych zakresach. Uczestniczyła w obozach integracyjnych  i wycieczkach organizowanych dla uczniów naszych szkół. Brała udział w licznych warsztatach i pielgrzymkach dla nauczycieli. Reprezentowała Collegium Salesianum na konferencjach w Częstochowie, Szczecinie, Krakowie i Pile. Również osobiście poznawała Salezjańskie Dzieła w Turynie, Rzymie i Florencji.

Od stycznia 2005 roku Pani Anna Majewska należy do Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich. W rozmowie z Panią Anną dowiedziałem się, że nie formalna przynależność jest dla niej tak ważna, ale zachwyt prewencyjnym systemem wychowawczym św. Jana Bosko, realizowanym przez następców świętego wychowawcy z Turynu w Bydgoszczy, kraju i świecie. Okazało się bowiem, że nawet asystencja Pani Majewskiej na sali gimnastycznej, gdy chłopcy grali w piłkę  miała sens i dla uczniów i dla niej samej jak stwierdza. To było zaledwie kilkanaście godzin w kilka wolnych sobót, a efekty dawało się natychmiast  zauważać w bieżącej pracy pedagogicznej.

Na pożegnanie dr Anna Majewska swoim młodszym koleżankom i kolegom, już utrudzonym i zakłopotanym wychowaniem współczesnej młodzieży,  poleca poznać bliżej trudy, których doświadczał wcześniej nasz Patron św. Jan Bosko i rozwiązania, które ogromem swego wysiłku znajdował. Bez tego niepowtarzalnego wzorca do naśladowania nie jesteśmy w stanie udźwignąć „bagażu” współczesnej pedagogizacji – stwierdza Pani dr Anna Majewska.

 Wspólnota salezjanów przy Collegium Salesianum w Bydgoszczy, upoważniła mnie, abym w tym miejscu z całego serca podziękował Księdzu Inspektorowi i Wysokiej Kapitule Medalu Salesiani Merentibus, za przychylenie się do naszej prośby, by Pani Annie Majewskiej przyznać ten zaszczytny medal, na który zdaniem wspólnoty szczerze zasłużyła. 

 Szanowna Pani Doktor Anno: Ad multos annos!

 

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl