W dniach 21 - 23 marca 2011 r., w Parafii Św. Jana Bosko, mieliśmy okazję przeżyć Rekolekcje Wielkopostne dla Nauczycieli głoszone przez Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka. Odbywały się one codziennie o godz. 19:30, po rekolekcjach dla młodzieży.

">
loading...

Sobota XXIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Januarego | czytania na dziś

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Informacje

Zamknij wpis

Piła JB: Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli

W dniach 21 - 23 marca 2011 r., w Parafii Św. Jana Bosko, mieliśmy okazję przeżyć Rekolekcje Wielkopostne dla Nauczycieli głoszone przez Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka. Odbywały się one codziennie o godz. 19:30, po rekolekcjach dla młodzieży.

Dzień pierwszy: "Tu wszystko się zaczęło: Idźcie do źródła!"


Tego dnia uczestniczyliśmy w Liturgii odnowienia przymierza Chrztu Św. Mieliśmy odpowiedzieć sobie na pytania "W jakim chcesz żyć świecie? Kim Ty jesteś? Co to znaczy być chrześcijaninem?". Człowiek, który nie wie do końca kim jest nie potrafi odnaleźć się we własnej skórze i nie potrafi nawiązać zdrowych relacji z drugim człowiekiem. Jak te zdrowe relacje odbudować? Żeby być człowiekiem Bożego Królestwa, trzeba się powtórnie narodzić. O jakie narodzenie chodzi? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że w oczach Boga jest się ważnym i starać się aby On też stał się ważnym dla mnie, w moim życiu. Bóg kocha nas miłością bezgraniczną, bezwarunkową. On zna nasze serca. Każdy człowiek w Bogu jest absolutnie niepowtarzalny i jedyny, ale jest to też zobowiązanie. Jeśli nie odpowiem Bogu, to część Ewangelii, jaka ma być przeze mnie głoszona nigdy do kogoś nie dotrze.

Byliśmy ochrzczeni jako dzieci i niewiele z tego pamiętamy. Dlatego przeżywaliśmy ten Sakrament jeszcze raz, by odnowić swoje relacje z Bogiem. Jak się kocha Boga, nie można nie kochać człowieka. W procesji do ołtarza, przed którym znajdowała sie chrzcielnica, nieśliśmy Bogu na nowo swoje serca. Woda święcona, w której zanurzaliśmy swoje dłonie i czyniliśmy znak krzyża obmywała nas z grzechów a zapalona świeca przypominała o konieczności stawania się światłem dla świata. Bóg stworzył człowieka po to, by trwał z Nim w więzi, którą określamy mianem przymierza. Chrześcijanin to ten, który ma się stać tym, kim jest. Od momentu Chrztu mamy żyć wespół z Chrystusem.

 

Dzień drugi: "Powołani i posłani"


Tego dnia byliśmy uczestnikami Liturgii odnowienia Sakramentu Bierzmowania. Po przekroczeniu progu świątyni nasz wzrok przykuwała ikona Andrieja Rublowa przedstawiająca Trójcę Świętą. Specjalnie przygotowana na tę okoliczność scenografia z zapalonymi świecami i panujący w kaplicy półmrok tworzyły dodatkowo atmosferę skupienia i zadumy.

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Chrzest Święty jest zaszczepieniem w Chrystusa i odbywa sie najczęściej poza naszą świadomością. Bierzmowanie jest po to, aby Duch Św. mógł rozpocząć niezwykłą formację człowieka, by mógł wyprowadzać go z niego samego. Gdy otworzymy swoje serca na Jego działanie, to On w nas zamieszka. Duch Św. czyni z nas świątynię. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność i opanowanie. Bez Ducha Świętego nie dalibyśmy rady pokonać naszych słabości. Kiedy poddam się tchnieniom Boga, On zacznie działać w moim życiu. Bóg zmienia mocą Ducha Św. nasze życie. Daje nam siłę kochać innych ludzi. Jest momentem posłania. Po Bierzmowaniu pojawia się nowe życie.

W procesji do ołtarza szliśmy, by pozwolić Bogu dotknąć naszego serca. Wraz z Księdzem Biskupem i Księdzem Dziekanem prosiliśmy Boga o odnowienie darów Ducha Świętego i umocnienie naszej wiary. Po słowach modlitwy zostaliśmy namaszczeni olejem świętym i mówiliśmy AMEN, gotowi na poddanie się tchnieniom Ducha Świętego, otwarci na działanie Boga a tam gdzie są prawdziwi ludzie Boga krzywda i niesprawiedliwość nie mają szans.

 

Dzień trzeci: "Eucharystia i chrześcijaństwo posługi"


Uroczysta Msza Święta kończyła nasze trzydniowe rekolekcje. Czy wiemy jak się modlić? Jak wygląda moja modlitwa na Mszy Świętej? Czy jesteśmy tylko biernymi widzami czy chcemy w pełni przeżyć Eucharystię? Słuchajmy co Bóg do nas mówi w swoim słowie. Potraktujmy na serio słowa Przeistoczenia wypowiadane przez kapłana. Bóg przemienia chleb w Swoje ciało i wino w Swoją krew z miłości do człowieka. Bóg jest blisko nas, ale często Go nie zauważamy. Budujmy swoje życie i miłość do drugiego człowieka na Eucharystii. Msza Święta jest pełna znaków. Nauczmy się je odczytywać. "Kiedy umysły zostały oświecone a serca rozgrzane, przemawiają znaki" (JP2). Kiedy człowiek buduje relacje z Bogiem Eucharystia jest życiem, jest wchodzeniem w Jezusowy świat, jest nam podarowana i zadana. Pełne, aktywne uczestnictwo w Eucharystii zmienia nas i nasze życie, jest dla nas największą lekcją miłości. Nic cudowniejszego nie mogło nas spotkać. Tak jak Chrystus rozdaje się nam na Eucharystii, tak i my mamy rozdawać się innym ludziom poprzez uśmiech, dobre słowo, modlitwę. Eucharystia powinna się stawać formułą naszego życia.

Po zakończonej Eucharystii zostaliśmy zaproszeni przez Księdza Dyrektora Jerzego Worka do auli Gimnazjum i LO Towarzystwa Salezjańskiego na poczęstunek - owoce, pyszne ciasto, ciepłą kawę i herbatę. Mieliśmy okazję spotkać dawnych znajomych i poznać nowych, podzielić się z nimi swoimi przeżyciami z rekolekcji a przede wszystkim lepiej poznać naszego Pasterza Diecezji.

Tych rekolekcji nie da się zapomnieć. Przeżywaliśmy wiele wzruszeń, pogłębiliśmy naszą relację z Bogiem, napełniliśmy się radością i pokojem.

 

(Na podstawie nauk rekolekcyjnych wygłoszonych przez Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka opracowała Maria Gutowska)

 

 

A oto opinie niektórych uczestników rekolekcji:


Tegoroczne rekolekcje były dla mnie ogromnym przeżyciem duchowym. Umożliwiły mi głębokie skupienie, wgląd w duszę i spokojne przemyślenie wielu spraw.

Anna Schabowska

__________________________________


Spotkania rekolekcyjne były dla mnie niezwykle cenne, ponieważ zmotywowały mnie do znalezienia czasu na refleksje. Podobało mi się, że słowo Ks. Biskupa było skierowane do naszej grupy zawodowej. Pozwoliło mi to poznać Pasterza Diecezji jako człowieka ciepłego i bliskiego nauczycielom a im samym upewnić się w słuszności wyboru drogi zawodowej.

Małgorzata Rydelek

__________________________________

Tegoroczne rekolekcje były ubogacającym doświadczeniem, które przede wszystkim zintegrowało pilskich nauczycieli i pozwoliło na wspólne przeżywanie modlitewnego skupienia. Słowa Biskupa Dajczaka stąły siś ogniwem scalającym naszą małą społeczność, za co składam serdeczne Bóg zapłać.

Tomasz Róg

__________________________________

Trzy dni modlitwy, trzy dni wyciszenia, trzy dni zapomnienia o tym co trudne i smutne, trzy dni oczyszczenia. Nadzieja na lepsze jutro.

Joanna Muzioł

__________________________________

Najbardziej cenna była dla mnie krótka, ale wyjątkowo miła osobista rozmowa z Ks. Biskupem. To bardzo ciepły, dobry i prawdziwy człowiek. Miałam wrażenie, że jest tam tylko dla mnie. Dziękuję.

Lidia Matuszewska

__________________________________

Rekolekcje były dla mnie dużym przeżyciem. nauki Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka dostarczyły mi wielu wzruszeń. Czekam z niecierpliwością na Jego kolejną wizytę w Pile.

Alicja Załachowska

__________________________________

Rekolekcje głoszone przez Ks. Biskupa miały dla mnie głęboki wymiar w aspekcie mojej wiary wypływającej z sakramentów i zobowiązującą mnie do życia nią na co dzień. Sposób, w jaki zostały przygotowane i poprowadzone, napełniły mnie wielką radością i pokojem. W dużej mierze przyczyniła się do tego postawa naszego Czcigodnego Rekolekcjonisty: pokorne zawierzenie całej naszej Diecezji szczególnie zaś młodzieży i nauczycieli najlepszemu i wszechmogącemu Bogu.

Alicja Olecka

__________________________________

Cudowna okazja do wyciszenia się i zatrzymania. Głębokie przeżycie duchowe. Słuchając Ks. Biskupa czuło się, iż jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, wobec słów którego nie da się pozostać obojętnym. Czekam na kolejne takie spotkanie.

Anna Pyziak

__________________________________

W tym szczególnym czasie przekonałem się po raz kolejny, że czuwa nad nami Ktoś, na Kogo możemy zawsze liczyć ...

Artur Baran

__________________________________

W te szczególne trzy wieczory mogłam zatrzymać się na chwilę, wyciszyć, wysłuchać ważnych słów Ks. Biskupa, przypomnieć sobie co w życiu jest najważniejsze.

Karolina Kargol


(Zebrała i opracowała: Maria Gutowska)
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl