loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Działalność

Zamknij wpis

Ruch Światło - Życie - OAZA

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE, popularnie zwany też „ruchem oazowym” lub wprost „oazą”, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież i dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w Domowym Kościele. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.


Znakiem rozpoznawczym członków Ruchu Światło - Życie jest tzw. foska - starochrześcijański symbol ułożony przy pomocy dwóch tworzących krzyż greckich słów: fos (światło) i dzoe (życie) splecionych literą omega.


Celem Ruchu Światło - Życie jest uformowanie NOWEGO CZŁOWIEKA, którego „życie” jest nieustannie napełniane Bożym „światłem” i Jemu podporządkowane. Osiągnięciu postawy Nowego Człowieka służy program dziesięciu „DROGOWSKAZÓW NOWEGO CZŁOWIEKA” (Jezus Chrystus, Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape). W nim także wyraża się duchowość Ruchu. Małżonkowie żyjąc treścią "DROGOWSKAZÓW" realizują je w "ZOBOWIĄZANIACH DOMOWEGO KOŚCIOŁA".
Cel jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu

 

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to:


1. metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego,
2. oaza rekolekcyjna (15-dniowe rekolekcje, przeżywane najczęściej podczas wakacji) oraz
3. mała grupa formacyjna, pozostająca pod opieką swego animatora i spotykająca się przez cały rok raz w tygodniu na modlitwie i biblijnej refleksji.


Specyfiką metody Ruchu Światło - Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.
Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Odpowiednio taką posługę sprawują moderatorzy zakonni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą prowadzić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło - Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987). Ruch Światło - Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

 

Forum Oazy salezjańskiej: www.oaza-pila.salezjanie.pl

 

Terminy spotkań Ruchu Światło-Życie:

  • 24 – 26 października – Szczecin – KAMUZO

  • 7 – 9 listopada – Czaplinek – spotkanie formacyjne animatorów

  • 30 stycznia – 2 lutego – Dębno – Nabożeństwo Światła

  • 22 lutego – Krościenko – Kongregacja Ruchu

  • 13 – 15 marca – Piła – spotkanie formacyjne animatorów

  • 10 – 12 kwietnia – Szczecin – KAMUZO

  • 22 – 24 maja – Kawnice – COM
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl