loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

STOWARZYSZENIE MAMY MAŁGORZATY

Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty jest jedną z gałęzi Rodziny Salezjańskiej. Jest ono ruchem o charakterze duchowo – modlitewnym zrzeszającym Rodziców i członków rodziny salezjanów przynależących do Inspektorii św. Wojciecha w Pile.


Przynależność do Stowarzyszenia opiera się na zasadzie dobrowolności i jest proponowana rodzinie po złożeniu przez salezjanina pierwszej profesji w Towarzystwie Salezjańskim.


Patronką Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty jest Służebnica Boża Małgorzata Ochiena – matka św. Jana Bosko, która twórczo towarzyszyła mu na drodze realizacji kapłańskiego powołania i była pierwszą jego współpracownicą w dziele wychowania młodzieży.

 

Cele SMM są następujące:

 • Budowanie duchowej jedności między Rodzinami współbraci a Inspektorią św. Wojciecha w Pile zgodnie z art. 46 i 76 Regulaminów Towarzystwa  św. Franciszka Salezego.
 • Budowanie duchowej jedności Stowarzyszenia z całą Rodziną Salezjańską.
 • Codzienna modlitwa zrzeszonych członków rodziny salezjanów o wytrwanie w powołaniu w formie odmawiania aktu oddania Niepokalnej Maryi Wspomożycielce
 • Modlitwa o rozwój dzieł salezjańskich i wierność charyzmatowi św. Jana Bosko dla salezjanów z Inspektorii św. Wojciecha.
 • Modlitwa o nowe i święte powołania do Zgromadzenia Salezjańskiego.
 • Integracja rodzin salezjanów z Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

Członkowie SMM uczestniczą w dobrach duchowych płynących z modlitwy salezjanów za członków swoich rodzin, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych. Korzystają także z duchowego bogactwa całej Rodziny Salezjańskiej.


Wyrazem jedności członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty z Rodziną Salezjańską są:

 • Spotkania członków SMM w regionach z racji Uroczystości św. Jana Bosko 31 stycznia i 24 maja z racji Uroczystości Wspomożycielki Wiernych, lub w innych terminach uzgodnionych z ks. opiekunem regionalnym SMM.
 • Inspektorialne spotkanie członków SMM organizowane co dwa lata przez opiekuna inspektorialnego Stowarzyszenia.
 • Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych i miejsc historycznych związanych z działalnością salezjanów w Polsce oraz z życiem i działalnością św. Jana Bosko i Służebnicy Bożej Małgorzaty Ochiena organizowane co dwa lata przez opiekuna inspektorialnego Stowarzyszenia.
 • Spotkania członków SMM z ks. Inspektorem z racji wizytacji placówek będących siedzibą regionu.
 • Regularna modlitwa członków SMM w intencjach określonych w punkcie dotyczącym celów Stowarzyszenia.
 • Otrzymywanie Biuletynu „Rodzina Salezjańska”, gdzie znajdować się będą stałe działy poświęcone działalności SMM.
 • Otrzymywanie okólnych listów: świąteczno – noworocznego i wielkanocnego przygotowanego przez inspektorialnego opiekuna SMM.

 


Kontakt:


ks. Jarosław Wąsowicz

adres: ul. św. Jana Bosko 1

64-920 Piła

tel./fax: (67) 352-27-20/ (67) 352-27-56

mail: wonsal_(a)poczta.onet.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl