loading...

Poniedziałek XVIII tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Wawrzyńca | czytania na dziś

Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Działalność

Zamknij wpis

Salezjańska Organizacja Sportowa - SALOS

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 30 września 1996 r. została wpisana pod numerem SKF "B" 62 do rejestru stowarzyszeń i związków sportowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665, sygn. akt: WA.XX NS-REJ.KRS/646/01/299.

 

Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie.


Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.

Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki.

 

Cele SALOS RP

 • Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanychwizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w okresie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
 • Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości - na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.
 • Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych czynników służących rozwojowi pełnej osobowości młodych.
 • Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
 • Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, turystyki dzieci i młodzieży na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.
 • Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
 • Reprezentowanie członków SALOS RP wobec urzędów i instytucji centralnych, związków sportowych, stowarzyszeń, fundacji, innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych w kraju i za granicą.
 • Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie działalności, zlecanie zadań celowych członkom SALOS RP, innym stowarzyszeniom i instytucjom realizującym cele statutowe stowarzyszenia.

 

Oficjalna strona salosu: www.salosrp.pl

 

Terminy:

  • 5 – 7 września – Słupsk – IV Międzynarodowy Memoriał im. Zb. Żynisa
  • 15 września – 7 lutego – Przeczno – Puchar bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w futsalu
  • 19 – 21 września – Rzeszów – XXII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
  • 27 września – Słupsk – II Turniej piłki nożnej im. bł. B. Kostkowskiego
  • 3 – 5 października – Pieszyce – Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich Animatorów Sportowych
  • 18 – 19 października – Słupsk – VIII Turniej Koszykówki dziewcząt im. bł. Laury Vicuni
  • 18 października – 31 maja – Słupsk – Międzywojewódzka Liga Gimnazjalna w koszykówce dziewcząt
  • 25 października – Warszawa – Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a zmiana społeczna
  • 27 października – 5 maja – Słupsk – Amatorska Liga Koszykówki Regionu Słupskiego (dla chłopców i dorosłych)
  • 8 listopada – 7 lutego – Bydgoszcz – XX Salezjańska Liga Bydgoszczy
  • 13 grudnia – Słupsk – XVII Turniej piłki nożnej halowejim. Św. Jana Bosko (junior C)
  • 29 – 30 grudnia – Bydgoszcz – „Bosko Cup” – Noworoczny turniej piłki nożnej halowej
  • 31 maja – Przeczno – Dzień dziecka
  • 13 czerwca – Przeczno – turniej piłkarski
  • 3 – 15 sierpnia – Bydgoszcz – obóz sportowy w Wołkowyi/BieszczadySalezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl