loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Działalność

Zamknij wpis

Wolontariat Misyjny

Międzynarodowy Wolontariat Misyjny Don Bosco

 

MWDB powstał w 2002 roku z inicjatywy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. MWDB jest odpowiedzią młodych ludzi na wezwanie Papieża Jana Pawła II zapraszające do wypełnienia swojego powołania w świecie: "...jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze w Boga (...). Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (...) żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci - w takiej czy innej formie - jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem". MWDB skupia młodych ludzi, ktrórzy pragną nieść pomoc, poświęcić swój czas na służbę biednym i potrzebującym na całym świecie.

 

MIĘDZYNARODOWY – obejmuje ludzi na całym świecie

WOLONTARIAT – bezinteresowna i pełna poświęcenia działalność na rzecz drugiego człowieka

DON BOSCO – służba w charyzmacie salezjańskim, którego twórcą jest św. Jan Bosko

 

Cel wolontariatu MWDB

 

Naszym celem jest wyjazd do pracy na misjach oraz zaangażowanie na rzecz misji w kraju.

 

Cele te realizujemy poprzez:

 

  • ogólnopolskie spotkania szkoleniowe oraz spotkana w grupach regionalnych i lokalnych
  • zaangażowanie w swoim środowisku na rzecz potrzebujących: oratoria salezjańskie, świetlice środowiskowe, obozy dla uchodźców
  • uwrażliwianie na problemy krajów rozwijających się, prelekcja, wystawy z misjonarzami, projekcje filmów
  • wyjazdy krótkoterminowe do 3 miesięcy w okresie wakacyjnym do pracy z dziećmi na Wschód (Rosja i Ukraina) i do Albanii
  • wyjazdy długoterminowe jednoroczne do krajów Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji
  • kontakt z misjonarzami i wolontariuszami, którzy wcześniej pracowali na misjach

 

Struktury

 

Na płaszczyźnie światowej Międzynarodowy Wolontariat Misyjny współpracuje z Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) we Włoszech oraz Jovenes  del Tercer Mundo (JTM) w Hiszpanii. W Polcse Salezjański Ośrodek Misyjny jest krajowym centrum koordynacji wolontariatu, którego zadaniem jest animacja na płaszczyźnie inspektorialnej wolontariatów inspektorialnych i lokalnych.  Odpowiedzialnym za koordynacje działań na płaszczyźnie ogólnopolskiej jest Dyrektor SOM oraz wyznaczeni przez niego pracownicy SOM przy współpracy z Krajowym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie.

 

Na płaszczyźnie inspektorialnej odpowiedzialnymi są oddelegowani do grup lokalnych liderzy, w lokalnych ośrodkach, m.in. oratoriach, szkołach, parafiach, duszpasterstwach akademickich  przy współpracy z inspektorialnym delegatem ds. misji oraz inspektorialnym delegatem ds. duszpasterstwa młodzieżowego.

 

Odpowiedzialni

 

Odpowiedzialnym za Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco jest ks. Roman Wortolec, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego.

W Inspektorii pilskiej – ks. Przemysław Cholewa (pcholewa(a)salezjanie.pl)

 

więcej nawww.misje.salezjanie.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl