loading...

Piątek XII tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Tomasza Apostoła | czytania na dziś

Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Działalność

Zamknij wpis

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Obecność salezjanów w ruchu harcerskim realizowane jest poprzez działalność Salezjańskiego Ruchu Programowo - Metodycznego „Dęby".

Salezjański Ruch Programowo - Metodyczny "Dęby", zwany dalej w skrócie SRP-M, jest dobrowolnym zrzeszeniem drużyn, instruktorów i harcerzy starszych należących do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Celem SRP-M DĘBY jest:

- kultywowanie i twórczy rozwój tradycji salezjańskiej pracy harcerskiej,

- podtrzymywanie i rozwijanie międzyśrodowiskowej więzi, w nawiązaniu do tradycji salezjańskiej w celu utrzymywania i rozwijania naszego stylu pracy,

- wspólne inicjatywy metodyczno-programowe środowisk.,

- propozycje duszpasterskie dla drużyn SRP-M i całego ZHR.

 

Działania SRP-M DĘBY:

Inicjatywy duszpasterskie:

a/ coroczne adwentowe rekolekcje dla kadry SRP-M, organizowane przez Kapelana SRP-M;

b/ coroczne wielkopostne Harcerskie Dni Skupienia w środowiskach organizowane według jednego programu opracowanego przez kapelana SRP-M;

c/ organizację akcji duszpasterskich, otwartych również dla drużyn spoza SRP-M;

d/ inne inicjatywy środowisk i duszpasterzy.

Obozy letnie i zimowe w trzech kategoriach:

a/ obozy harcerskie "Campo Don Bosco";

b/ kolonie zuchowe;

c/ obozy dla młodzieży niezrzeszonej, zwłaszcza ze środowisk zaniedbanych wychowawczo - przy wykorzystaniu metody harcerskiej i systemu wychowawczego św. Jana Bosko.

Zloty SRP-M "Dęby":

a/ coroczny jesienny zlot drużyn SRP-M;

b/ coroczny wiosenny zlot kadry SRP-M, powiązany z odprawą przedobozową;

c/ co dwa lata w ramach zlotu jesiennego odbywa się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza SRP-M;

Kształcenie i kursy:

a/ kursy podharcmistrzowskie w oparciu o autorski program kursów phm. "Deby"

b/ kursy drużynowych w oparciu o autorski program kursów przewodnikowskich "Dęby"- "Pajęczarnia"

c/ kursy zastępowych

d/ inne kursy, np. wędrownicze, zuchowe, żeglarskie itp.

Realizacja prób stopni harcerzy w Kapitule Stopni Harcerskich "Dęby" i "Liść Dębowy"

Pomoc drużynowym w realizacji prób sprawności, zwłaszcza sprawności SRP-M (np. Indianiec, Pielgrzym, Wawerczyk, Wielcy Polacy); inspirację do opracowywania nowych sprawności;

Rozwijanie kontaktów ze środowiskami polskiego harcerstwa poza granicami kraju, których cele są zbieżne z celami SRP-M.

 

Kto należy do DĘBÓW?

SRP-M jest ruchem o zasięgu ogólnokrajowym w ZHR - SRP-M zrzesza instruktorki i instruktorów zarejestrowanych w ZHR, którzy w danym roku zadeklarowali chęć pracy w SRP-M i zostali przyjęci przez Radę Ruchu;

 

DĘBY zrzeszają drużyny ZHR na terenie całej Polski, działające przy placówkach salezjańskich oraz inne drużyny ZHR, związane z salezjańskim stylem wychowania, zadeklarowały chęć pracy w SRP-M i zostały przyjęte przez Radę Ruchu.

 

SRP-M zrzesza również harcerzy starszych, należących do ZHR, którzy zadeklarowali chęć pracy w ruchu i zostali przyjęci przez odpowiedni krąg zarejestrowany w SRP-M.

 

strona internetowa: www.deby.zhr.pl/

 

Terminy: 

12 – 14 września – Jasna Góra – pielgrzymka ZHR

18 października – Ląd – spotkanie Rady Ruchu

11 listopada – Dzień Niepodległości

5 – 7 grudnia – Ląd – rekolekcje adwentowe dla kadry Ruchu

22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej

13 – 15 marca – wielkopostne HaDeSy w środowiskach lokalnych

25 kwietnia – Ląd – spotkanie Rady Ruchu

8 – 10 maja – Piła – zlot drużyn (Święto Inspektorii)

1 – 26 lipca – obozy „Campo Don Bosco”

27 lipca – 12 sierpnia – kurs drużynowych Arbaros-3

 

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl