loading...

XIV Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu | czytania na dziś

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Informacje

Zamknij wpis

Aleksandrów Kuj.: Księga pamiątkowa dla ks. dra Stanisława Jankowskiego SDB w 75. rocznicę urodzin

W sobotę 11 maja odbyła się w Aleksandrowie Kujawskim wyjątkowa uroczystość. W dniu tym aleksandrowska wspólnota szkolna obchodziła imieniny ks. Macieja Szczepankiewicza i ks. Stanisława Jankowskiego, a ponieważ drugi z Solenizantów w tym roku obchodzi również 75. urodziny, toteż z inicjatywy ks. Dariusza Sztuka, dyrektora wspólnoty w Łomiankach i wykładowcy przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie powstała Księga Pamiątkowa dedykowana Jubilatowi.

Księga ta została zaprezentowana 11 maja br. obecnym na uroczystości współbraciom i gościom ze środowiska naukowego z Torunia i z Włocławka przez jej redaktora i wręczona Jubilatowi przez Księdza Inspektora Romana Jachimowicza SDB.

W publikacji znalazły się artykuły o tematyce biblijnej przygotowane przez naukowców z Polski i z zagranicy, a została ona opatrzona wprowadzeniem, napisanym przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, w którym możemy przeczytać słowa:

Czcigodny ks. Stanisław jest głęboko przekonany, że Pismo Święte nie niesie ze sobą tylko fotografii dziejów, które minęły, lecz pomaga odczytać również rzeczywistość nam współczesną. Trzeba oczywiście pamiętać o religijnym i nadprzyrodzonym charakterze Biblii, ale też nie wolno zapominać o jej dydaktycznym przeznaczeniu. Opowiadania biblijne służą skierowaniu uwagi czytelnika na misteryjną stronę opisywanych wydarzeń, a dopiero potem pełnią funkcje sprawozdawczą. Taka lektura Pisma nie tylko jest zgodna z intencją jej autorów natchnionych, lecz staje się źródłem ubogacającego doświadczenia duchowego i również intelektualnej przygody.

Niech dotychczasowe dokonania czcigodnego ks. Stanisława będą dla niego źródłem wielu radości i satysfakcji życiowej. Niech Duch Święty wspiera go w jego dalszych zmaganiach z Pismem Świętym. Niech go obdarza dobrym zdrowiem i zbawieniem. Ta zaś książka niech będzie wyrazem głębokiego uznania i szacunku ludzi świeckich, osób życia konsekrowanego, duchowieństwa, polskich biblistów, w tym także księży biskupów.

ks. Dariusz Sztuk SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl