loading...

Piątek I tygodnia adwentu | czytania na dziś

Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny

Słowo Bożepiątek 15 grudnia 2017

Księga Izajasza 48,17-19.

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!»

Księga Psalmów 1,1-2.3.4.6.

Szczęśliwy człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana,
a droga występnych zaginie.


Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom:
"Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili".
Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał".
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Komentarz Św. Klemens Aleksandryjski

Czyż nie jest dziwne, moi przyjaciele, że Bóg nas dzisiaj nakłania do praktykowania cnoty, a my uchylamy się od tej pomocy i oddalamy nasze zbawienie? Czy Jan nas nie zaprasza do zbawienia, czy nie jest on cały głosem, który naucza? Zapytajmy go zatem: „Kim ty jesteś między ludźmi, skąd przychodzisz?” On nie powie, że jest Eliaszem i zaprzeczy, że jest Chrystusem, ale wyzna, że jest głosem wołającego na pustyni (J 1,20nn). Kim jest zatem Jan? Weźmy taki obraz, pozwólcie mi powiedzieć: głos Słowa, Słowa Bożego, które wzywa nas, wołając na pustyni... „Prostujcie ścieżki Panu” (Mk 1,3). Jan jest zwiastunem, a jego głos zwiastuje Słowo Boże, głos, który zachęca i usposabia do zbawienia, głos, który nakłania do szukania dziedzictwa niebieskiego.

Dzięki temu głosowi „niepłodna, która nie rodziła, nie zostanie bez potomstwa” (Iz 54,1). Tę nadzieję zwiastował mi głos anioła; to również był głos zwiastuna Pana, który przynosił dobrą nowinę tej, która nie porodziła (Łk 1,19), tak jak Jan przynosił dobrą nowinę samotności pustyni. To zatem przez ten głos Słowa niepłodna pocznie w radości, a pustynia przyniesie owoce. Te dwa głosy, zwiastuny Pana – głos anioła  i głos Jana – oznajmiają mi zbawienie w nich ukryte. W ten sposób, po objawieniu się Słowa, zbieramy owoc obfitości – życie wieczne.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Salezjanie

Towarzysto Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła Tel. 067 352 27 20

Fax 067 352 27 56 , pila@salezjanie.pl