loading...

Sobota XVIII tygodnia okresu zwykłego | Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny | czytania na dziś

Imieniny: Marii, napoleona, Stelii

Informacje

Zamknij wpis

Formacja formatorów w Krakowie

Tegoroczne, czwarte już z kolei spotkanie z cyklu: „Formacja formatorów” odbyło się w dniach 26-29 czerwca br. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci ds. formacji poszczególnych inspektori, przedstawiciele wychowawców i spowiedników domów formacyjnych z Kopca, Swobnicy, Lądu i Krakowa oraz delegaci ds. duszpasterstwa powołań i środków komunikacji społecznej Inspektorii św. Wojciecha. 

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniu towarzyszenia salezjanom będącym w okresie formacji początkowej i ciągłej w osiąganiu dojrzałego przeżywania emocjonalności, seksualności oraz salezjańskiej czystości konsekrowanej. Wybór tej tematyki był podyktowany wskazaniami Benedykta XVI oraz ks. Generała Pascual Chaveza do rewizji procesów formacyjnych w seminariach i wspólnotach zakonnych w określonym wyżej zakresie.

Eucharystię, punkt centralny każdego z tych dni odnowy duchowej naszych formatorów, poprzedzała medytacja biblijna prowadzona metodą „Lectio divina”. Ponadto pokarmu duchowego dostarczały wspólnie odmawiane części Liturgii Godzin oraz modlitwy. 

 

W czasie spotkania podjęto między innymi zagadnienia: Dojrzałość uczuciowa i seksualna w dokumentach Kościoła i FSDB (ks. wikariusz inspektora Władysław Nowak), Emocje a relacje interpersonalne w świetle Ratio SDB (ks. dr Wojciech Krawczyk), Znaczenie uczuciowości i seksualności w życiu duchowym i życiu osób konsekrowanych (ks. dr Zenon Klawikowski), Od niedojrzałości do dojrzałości uczuciowej i seksualnej. Wskazania dla formatorów towarzyszących współbraciom w formacji początkowej (ks. dr Adam Popławski), Źródła i przyczyny niedojrzałości emocjonalnej i seksualnej u osób konsekrowanych (ks. Piotr Szlufik), Reakcja Kościoła (Benedykta XVI i biskupów) na nadużycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych (ks. dr Arkadiusz Domaszk UKSW), Środki społecznej komunikacji – szansą rozwoju emocjonalnego i uczuciowego czy zagrożeniem? (ks. Przemysław Cholewa), Zjawisko pedofilii we współczesnym świecie. Przejawy i sposoby wykorzystania seksualnego nieletnich. Skutki wykorzystania seksualnego w życiu ofiar. Metody terapii osób dotkniętych pedofilią (dr Marek Kuźnik UJ), Zaburzenia seksualne pojawiające się u kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego i sposoby ich terapii (o. M. Hinc OFM Cap.) oraz Kształtowanie dojrzałego sumienia ku dojrzałości moralnej (ks. dr Dariusz Buksik UKSW).

Zwieńczeniem tego spotkania stanowiło wypracowanie zrębów programu formacji do dojrzałości emocjonalnej, seksualnej i dojrzałego przeżywania salezjańskiej czystości konsekrowanej na poszczególne etapy formacji.

Gospodarze krakowscy okazali wiele życzliwości i serdeczności braterskiej przybyłym gościom, za co składamy im serdeczne podziękowania.

 

Ks. Zenon Klawikowski sdb

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl