loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Informacje

Zamknij wpis

Lublin: ks. prof. Stanisław Wilk SDB laureatem nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego

– Zostałem powołany do grona wielu wielkich i szlachetnych postaci. Mam poczucie, że nie zasługuję na to wyróżnienie – powiedział ks. prof. Stanisław Wilk SDB. Były rektor KUL został 44. laureatem Nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego. Wyróżnienie przyznawane jest przez Towarzystwo Naukowe KUL, za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

W uroczystości wziął udział Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, bp senior Ryszard Karpiński, przedstawiciele władz samorządowych, współbracia z polskich inspektorii salezjańskich oraz licznie zgromadzeni współpracownicy, studenci oraz przyjaciele laureata.

Laudację na cześć laureata wygłosił bp prof. Jan Kopiec, który przedstawił zgromadzonym streszczenie dorobku naukowego byłego rektora KUL, jak i jego pracy duszpasterskiej. – Nazwisko Wilk na stałe wpisało się nie tylko w historię tej czcigodnej uczelni, ale i całego Kościoła w Polsce. Łącząc w swoim działaniu teorię i praktykę dał przykład gorliwej i rozważnej służby całej społeczności akademickiej – powiedział biskup gliwicki.

Mówiąc o swoim poprzedniku ks. prof. Antoni Dębiński, zwrócił uwagę, że pomimo pełnienia wielu funkcji administracyjnych w ramach uniwersytetu, nigdy nie zrezygnował z pracy naukowej i dydaktycznej. – Noszenie gronostajów, a w raz z nimi ogromnej odpowiedzialności, nie przeszkodziło naszemu laureatowi w poszerzaniu swojego dorobku intelektualnego – mówił obecny rektor KUL.

Dziękując wszystkim zgromadzonym, ks. prof. Wilk zadedykował nagrodę wszystkim, których spotkał na swojej drodze zakonnej, naukowej i uniwersyteckiej. – Zostałem powołany do grona wielu wielkich i szlachetnych postaci. Mam poczucie, że nie zasługuję na to wyróżnienie – wyznał salezjanin

Swoją prelekcję, laureat poświęcił wizycie ks. Achillesa Rattiego w Lublinie w 1918 r. Jak zauważył, przyszły papież przybywając do Polski nie posiadał, żadnego doświadczenia dyplomatycznego. – Mimo to był bardzo ciepło przyjęty. Wizytując świątynie i placówki oświatowe spotykał się z wielką życzliwością, szacunkiem i miłością lublinian. Samo miasto określił jako miłe i mające szanse stać się jednym z najważniejszych ośrodków w odradzającej się Polsce – tłumaczył ks. prof. Wilk.

Ks. prof. Stanisław Wilk SDB jest historykiem Kościoła. Urodził się 18 maja 1944 r. w Straszowej Woli (powiat Opoczno). W 1959 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Czerwińsku n. Wisłą, gdzie w 1960 r. złożył pierwszą profesję zakonną.

Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w salezjańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie nad Wartą, w 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1969-1972 studiował w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL, uzyskując magisterium i licencjat kanoniczny.

W 1974 r. został zatrudniony w KUL na stanowisku asystenta (od 1983 r. adiunkta) przy Katedrze Historii Kościoła XIX i XX w. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 r., a habilitację w roku 1992.

W latach 1993-1998 był prodziekanem Wydziału Teologii KUL, a w latach 1998-2004 prorektorem KUL do spraw studenckich. Od 1995 r. kieruje Katedrą Historii Zakonów. W 1996 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W roku 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 2003 r. stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2004-2012 pełnił funkcję Rektora KUL.

Zainteresowania naukowe ks. prof. Wilka skupiają się wokół szeroko pojmowanych dziejów zakonów w czasach nowożytnych i Kościoła w II Rzeczypospolitej. Szczególnie interesuje się życiem i działalnością Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda oraz pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Dorobek ks. prof. Wilka obejmuje ok. 150 artykułów i rozpraw naukowych, w tym siedem tomów źródeł do dziejów nuncjatury Achillesa Rattiego.

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego została ustanowiona przez Towarzystwo Naukowe KUL w roku 1974. Przyznaje się ją rokrocznie „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. Dotychczas laureatami byli m.in.: prof. dr Władysław Tatarkiewicz, prof. dr hab. Stefan Swieżawski, bp prof. dr Alfons Nossol, prof. dr hab. Anna Świderkówna, ks. prof. dr hab. Michał Heller, abp prof. dr hab. Józef Życiński, kard. Zenon Kardynał Grocholewski, abp Stanisław Gądecki czy prof. dr hab. Wojciech Roszkowski.

źródło: ekai.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl