loading...

Informacje

Zamknij wpis

"Za Twe łaski dziękujemy..."

 Godne to i sprawiedliwe aby  w duchu  wdzięczności  Panu Bogu przedstawić skromny obraz zaangażowania  Orkiestry Parafialnej oraz Zespołu Śpiewaczego „Gloria Dei”  w życie religijne i kulturalne naszej  parafii  i miasta (październik 2017 – czerwiec 2018).

Zespół Spiewaczy  przygotował  do 10 niedziel i świąt  oprawę muzyczną  do liturgii mszy św., a orkiestra dęta, którą tworzą muzycy z Dębna, Kostrzyna i Cychr, do 7. Oba  Zespoły wzięły udział w wieczorze ku czci św. Cecylii - Patronki muzyki kościelnej, koncercie kolęd oraz  w 3 procesjach poza kościołem. Nadto Zespół „Gloria Dei” przygotował też w Wielkim Poście 2 Drogi Krzyżowe, współuczestniczył  w przygotowaniu  Apelu Maryjnego oraz zdobył jeden Puchar i  Dyplom Uczestnictwa w Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Nowinach Wielkich oraz w Zielinie .  Na uwagę zasługuje  też fakt, że Zespół ten razem z chórem „Srebrny Włos” i „Jesienne Róże” z DOK-u, (26 osób razem) wykonał 4 pieśni z towarzyszeniem 2 trąbek i 2 klarnetów przy ołtarzach  na Boże Ciało (podobnie jak w zeszłym roku). W święto Niepodległości oraz Królowej Polski orkiestra  brała także udział we mszy św. oraz w miejskich obchodach tych świąt przy pomniku Orła Białego. Godnym podkreślenia jest fakt że Grzegorz Podwójny grał na trąbce z wieży kościoła w maju pieśni Maryjne. Udział  we mszy św. a następnie wspólne spotkanie zakończyły ten rok pracy ...

Ks. Andrzej Słowik sdb

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl