loading...

Środa I tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś

Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Informacje

Zamknij wpis

Zjazd animatorów Oazy

W dniach od 2 do 4 marca animatorzy i moderatorzy Ruchu Światło-Życie spotkali się w Szczecinie, w parafii pw. świętego Jana Bosko, aby wspólnie przeżyć Oazę Rekolekcyjną Animatorów Ruchu.

Ponad 30 osób z parafii z całej inspektorii przybyło na zjazd, aby razem spędzić czas na modlitwie, pracy, nauce i zabawie. Konferencje, wygłaszane przez kapłanów od wielu lat związanych z Oazą, poruszały ważne zagadnienia dotyczące funkcjonowania i formacji Oazy na trzech poziomach: indywidualnym, wspólnoty lokalnej i całego Ruchu. Szczególnie bogate w praktyczne wskazówki i przykłady było sprawozdanie ks. Bartłomieja Chmielewskiego z 43. Kongregacji Odpowiedzialnych, która odbyła się pod koniec lutego na Jasnej Górze. Równie ważne były konferencje dotyczące historii i zmian we wspólnocie oazowej oraz posłuszeństwa Słowu Bożemu, przygotowane przez księży Jacka Grochowskiego i Rafała Krysiaka. Wpisywały się one doskonale w dwuczęściowe hasło zjazdu: "Nasze wspólnoty miejscem spotkania z Bogiem dla mnie oraz dla dzieci i młodzieży"; "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". Także sobotnia homilia ks. Tomasza Motyki, wieloletniego moderatora Ruchu, poruszała podobne zagadnienia.

 

Oprócz części formacyjnej dużo czasu poświęcono sprawom organizacyjnym. Poza ustaleniami na temat rekolekcji wakacyjnych istotnym wątkiem były trwające przygotowania do głównych obchodów 40-lecia Oazy Salezjańskiej, które będą miały miejsce w Kawnicach 19 maja tego roku. Przedstawiciele inspektorialnej Diakonii Ewangelizacyjno-Medialnej zaprezentowali owoce swojej dotychczasowej pracy oraz zachęcili do zaangażowania się w to dzieło we wspólnotach lokalnych.

 

Mimo napiętego planu, nigdy nie brakowało czasu ani na spotkanie z Bogiem w kaplicy, ani na spotkanie z siostrą i bratem przy herbacie i rozmowie. Gospodarze zjazdu - ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii, oraz lokalna wspólnota oazowa - zadbali o to, aby uczestnicy mieli wszystko, czego potrzebowali. ORAR zwieńczyła niedzielna Msza z parafianami, animowana przez oazową diakonię muzyczną.
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl