loading...

| Wspomnienie obowiązkowe Św. Tomasza z Akwinu | czytania na dziś

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Salezjanie

Zamknij wpis

Odeszła do Pana

22 lutego 2014 roku o godzinie 3.50

w wieku 63 lat życia i 39 lat profesji zakonnej 

odeszła do Domu Ojca 

ŚP. S. GRAŻYNA ŁATKA FMA

należąca do wspólnoty Królowej Pokoju

w Warszawiew Inspektorii Wrocławskiej CMW

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Grażyny Łatka odbędą się 25 lutego (we wtorek) w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca we Wrocławiu (przy Cmentarzu - ul. Bujwida).

Od godz. 11.00 przy wystawionej trumnie będą odmawiane modlitwy. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 12.00.

 

__________________________________

Życiorys S. Grażyny ŁATKA  

 

S. Grażyna urodziła się 15.01.1951 r. we Wrocławiu, jako druga z sześciorga dzieci Franciszka i Stanisławy; miała pięciu braci.

Została ochrzczona 25.03.1951 r. w salezjańskiej parafii p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu, tam w dniu 23.06.1963 r. otrzymała Sakrament Bierzmowania.

 

 W życiorysie napisała: Ojciec Franciszek jako elektromonter ciężko pracował na kolei, Mama Stanisława zajęła się domem i wychowaniem dzieci. Oboje starali się dać swoim pociechom to co najlepsze z wychowania i wykształcenia, choć ich samych wojna skazała jeszcze jako dzieci na wywiezienie do Niemiec na roboty. Rodzice starali się wychować nas po chrześcijańsku jak najlepiej. Nie wyobrażaliśmy sobie niedzieli bez Mszy św., a potem wspól-nych spacerów i przebywania razem.

Całe moje dzieciństwo i młodość przeżywałam w bliskości kościoła pod opieką Salezjanów w parafii p.w. św. Michała, a także Sióstr Salezjanek. Będąc w szkole podstawowej należałam do chóru dziecięcego prowadzonego przez księży, a potem do grupy oratoryjnej u sióstr. Tak powoli kształtowało się moje salezjańskie powołanie.

 

W 1970 r., po ukończeniu Technikum Geodezyjnego, s. Grażyna wstąpiła do Zgroma-dzenia Córek Maryi Wspomożycielki, rozpoczynając w Pogrzebieniu formację w duchu charyzmatu św. Jana Bosko i św. Marii Dominiki Mazzarello. Pierwszą Profesję złożyła 5 sierpnia 1975 r. w Pogrzebieniu. Podczas junioratu ukończyła Dwuletnie Studium Kate-chetyczne we Wrocławiu uzyskując prawo do nauczania religii. Profesję wieczystą razem z siostrami z całej Europy złożyła w świątyni p.w. Matki Mazzarello 5 sierpnia 1981r. w Mornese we Włoszech, było to stulecie śmierci Współzałożycielki Zgromadzenia. 

 

Pierwszą placówką w której s. Grażyna podjęła pracę katechetyczną była parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie (1977-1981), tam razem z Salezjanami i CMW prowadziła również grupy młodzieżowe. W latach 1981-1984 katechizowała w Połczynie Zdroju w parafii p.w. św. Józefa, a w latach 1984-1990 we Wschowie.  Pracy katechetycznej towarzyszyło zawsze prowadzenie grup dziecięcych oraz organizowanie dla nich wakacji z Bogiem. We wrześniu  1985 roku umarł jej Tato.

 Przez kolejne trzy lata (1990-1993) s. Grażyna pracowała przy Sanktuarium Pani Rokitniańskiej, będąc jednocześnie dyrektorką wspólnoty. W latach 1993-1999 pełniła służbę władzy we wspólnocie w Dobieszczyźnie, gdzie przez rok również katechizowała w miejsco-wej szkole podstawowej (1997/98). Jej jako dyrektorce przypadła rola przygotowania razem ze wspólnotą uroczystości 50-lecia obecności CMW w Dobieszczyźnie; podczas jej kadencji została gruntownie przebudowana kaplica domowa służąca miejscowym parafianom jako kaplica półpubliczna. Posłuszeństwo zakonne zaprowadziło s. Grażynę do Środy Śląskiej, gdzie w latach 1999-2001 pełniła funkcje ekonomki wspólnoty oraz prowadzonego przez siostry przedszkola. Uczyła się w tym czasie nowych zadań: m. in. prowadzenia dokumentacji oraz współpracy z urzędami państwowymi.  

S. Grażyna dyspozycyjna na potrzeby Inspektorii była przez rok dyrektorką w Gra-bowie nad Prosną (2001/2002), następnie przynależąc do wspólnoty p.w. św. Józefa w Dzier-żoniowie katechetką w gimnazjum w Lutomii (2002/2003) i w roku 2003/4 asystentką nowicjuszek w Pieszycach. Wówczas rozpoczęła się choroba nowotworowa – białaczka, która przerwała jej czynne życie. Rozpoczęło się leczenie: chemioterapia, przeszczep szpiku (od jednego z braci) i długa rekonwalescencja. Siostry z dwóch Inspektorii polskich oraz rodzina, znajomi, przyjaciele, dzieci i młodzież prosili za wstawiennictwem Czcigodnej Matki Laury Meozzi o cud uzdrowienia. Modlitwa zaowocowała darowaniem życia, które s. Grażyna starała się wykorzystać jak najlepiej. W czasie choroby kontynuowała Studia Teologiczne rozpoczęte w roku 2002 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, które ukończyła pracą magisterską z teologii duchowości w roku 2005. Do roku 2006 była członkiem wspólnoty w Pieszycach, następnie w Środzie Śląskiej (2006/7), ponownie w Pie-szycach (od 24 sierpnia do 11 listopada 2007), skąd na prośbę przełożonych udała się do wspólnoty w Lubinie podejmując pracę w kuchni (2007-2009). Od 24 sierpnia 2009 r. s. Grażyna należała do wspólnoty p.w. Królowej Pokoju w Warszawie, gdzie prowadziła kancelarię parafialną oraz zajmowała się kuchnią wspólnoty siostrzanej. Przez wiele lat chętnie służyła Inspektorii opracowując do włoskiego wydania Facciamo memoria życiorysy sióstr zmarłych. Jej ulubionym zajęciem był również haft, który zachwycał pięknem wzorów i jakością wykonania.  

Choroba na nowo zaatakowała jej organizm w 2013 roku. Od tego czasu rozpoczęło się heroiczne wstępowanie na Kalwarię, które przeżywała z pogodą ducha, delikatnością i świadomym przygotowaniem na spotkanie z Bogiem. Do końca chciała pełnić swoje obowiązki, pokonując siłą woli nasilającą się słabość. Pragnęła zaoszczędzić cierpienia Mamie i braciom, podtrzymując w nich nadzieję chrześcijańską.   

S. Grażyno, odeszłaś do Domu Ojca o świcie w sobotę 22 lutego. Ufamy, że wyszła po ciebie Maryja Wspomożycielka, Której służyłaś jako Jej kochająca córka. Ufamy, że wyszedł po ciebie także św. Piotr, którego tego dnia Kościół czci w  świętej liturgii.

Prosimy, bądź orędowniczką w naszej pielgrzymce wiary. Wypraszaj łaski dla Kościoła i Zgromadzenia, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zawierzamy tobie twoją Mamę i bliskich, niech ich ból łagodzi pewność, że przebywasz pośród grona zbawionych. 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl