loading...

Środa XXIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Januarego | czytania na dziś

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Informacje

Zamknij wpis

Komentarz na niedzielę 15 czerwca 2014

Przyszedł Pan przed oczami Mojżesza i wołał: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”
(Wj 34, 6)

1. W Niedzielę Trójcy Świętej zgłębiamy jedną z najtrudniejszych prawd naszej wiary: że Bóg jest jeden, choć w Trzech Osobach. „Najtrudniejsza” to prawda wiary, bo rozum nasz wciąż wydaje się zbyt słaby, by w pełni pojąć, co ona oznacza.

2. Szukając odpowiedzi na pytania „kim jest Bóg?”, czy inaczej „w jakiego Boga wierzymy?”, słyszymy w I czytaniu zbliżającej się niedzieli autoprezentację Boga. Bóg, z którym Mojżesz - w imieniu ludu wybranego -  zawiera Przymierze, „uniża” się w postaci obłoku i przemawia doń językiem prostym i zrozumiałym. Jakże wymownie Bóg się przedstawia! Gdybyśmy kilka minut poświęcili rozważaniu tego zdania, mielibyśmy niewątpliwie powody, by płakać ze wzruszenia. Nasz Bóg jest miłosierny! On obchodzi się z nami z łagodnością! Gniew jest ostatnim sposobem, jakim nas zdobywa dla siebie! Nasza życie obfituje w łaskę i wierność, gdyż On jest nimi bogaty! W takiego Boga aż wierzyć się chce! W takim Bogu mieć Ojca to skarb! Takim Bogiem żyć , czyli takiego Boga naśladować, to żaden wstyd. Z takim Bogiem zamieszkać na wieki, to żadna strata, to luksus! Och, Kochani, nie doceniamy tego, ile Bóg o Sobie nam powiedział. Mojżeszowi ukazał się w obłoku i to wystarczyło, żeby Mojżesz bez wahania z narodem się Jemu powierzył „Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas”. Mojżesz nie poznał Syna Bożego, ani nie doświadczył Zesłania Ducha Świętego, a jednak nie przeszkodziło Mu to  w całkowitym zaufaniu Bogu. O ileż bogatsi jesteśmy od Mojżesza! Czy jednak ufamy Bogu przynajmniej tak jak On?

3. W każdą niedzielę i uroczystość recytujemy „Wierzę w Boga…”. Podobne „Credo…” może niektórzy z nas wypowiadają w pacierzu porannym lub wieczornym, w domu, przy łóżku klęcząc lub w drodzy do pracy i szkoły. Na pytanie „co możesz powiedzieć o Bogu, w którego wierzysz?” co byłbyś odpowiedział? W jakich słowach byłbyś Go przedstawił niewierzącemu?

4. Patrzę w niebo przez okno dachowe naszego domu zakonnego. Widzę obłok, przez który przenikają promienie słońca. Obłok nie stoi w miejscu – przesuwa go jakiś niewidzialny powiew wiatru. Jeśli nie tam, gdzie jest teraz, to może nad naszym domem z tego obłoku spadną krople deszczu. Na ziemię. Na ludzi. Będzie to życie dla krzewów, a ochłoda dla zgrzanych pięknym, majowym słońcem, pracowników naprawiających dach naszego domu. Innych ucieszy nie deszcz z obłoku, lecz cień, jaki on przyniesie. Co jest najważniejsze w obłoku? Że „rodzi” deszcz i cień, który wspomoże ludzi? Że nie potrafi ustać w miejscu? Że nie przysłania całkowicie słońca?

Co jest najważniejsze w Bogu? Miłość. Trójca jest Miłością. Bóg jest Miłością.

A Miłość między Osobami Trójcy Świętej daje się ziemi i ludziom – jak ten obłok. Nie potrafi ustać w miejscu. Szuka potrzebujących. Ochładza i ożywia. Przysłania światłość, by prawda jaką zna o nas Bóg, nas nie oślepiła. Miłość Osób Boskich przynosi nam miłosierdzie, łagodność, bogactwo łask, wierność. Bez nich nie da się żyć – jak bez wody i światła. Jak dobrze, że w Bogu miłość się nie skończy. Ciągle jej potrzebujemy. 

 

ks. Paweł Barylak SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła, tel. 067 352 27 20

Fax 067 352 27 56 , pila@salezjanie.pl