loading...

Poniedziałek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta | czytania na dziś

Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Ukryte

Zamknij wpis

Cagliero Nr 35 (listopad 2011)

Drodzy Współbracia!

W rocznicę pierwszej salezjańskiej ekspedycji misyjnej zapraszam Was do kontemplacji misyjnego serca ks. Bosko, który z podwórza na Valdocco wciąż śnił o dotarciu do młodych całego świata, aby przyprowadzić ich do Chrystusa. Chcąc poznać w pełni wzniosłość ducha ks. Bosko musimy zrozumieć jego wizję i jego misyjne serce. Im więcej misjonarzy wysyłał, tym więcej chłopców prosiło o przyjęcie do Zgromadzenia!

Jestem przekonany, że spośród 500 nowicjuszy, którzy każdego roku wstępują do naszego Zgromadzenia, Bóg wzywa wielu do życia misyjnego ad gentes – ad extra – ad vitam. Każdego roku około 30 salezjanów odpowiada wspaniałomyślnie na wezwanie Pana: „Idźcie na cały świat!” (Mt 28,18-20).

Każdy z nas może pomagać misjom salezjańskim, przede wszystkim poprzez modlitwę o powołania misyjne i mówiąc o wielkich potrzebach powszechnej misji Kościoła. Co najmniej 5 miliardów ludzi jeszcze nigdy nie słyszało ani nie spotkało Chrystusa. To wyzwanie staje się pytaniem o naszą wiarę i konsekrację przeżywaną w sposób radykalny. Razem z tym listem wysyłam Wam listę pilnych potrzeb Zgromadzenia w 2012 roku, zaktualizowaną przez Przełożonego Generalnego.

Aby dobrze rozeznać powołanie misyjne w ramach powołania salezjańskiego trzeba podjąć odpowiednie kroki drogi wytyczonej dla misjonarzy ad gentes: (1) formacja misyjna; (2) po dokonaniu podstawowego rozeznania (http://tinyurl.com/6d2ywg9), przesłać prośbę-list do Przełożonego Generalnego; każdy kandydat oddaje się do dyspozycji Zgromadzenia, może jednak wyrazić swoje preferencje czy predyspozycje do pracy na jakimś konkretnym terytorium misyjnym; (3) rozeznanie finalizuje się w dialogu pomiędzy radcą ds. misji a inspektorem danego współbrata; (4) po pozytywnym zakończeniu rozeznania, Przełożony Generalny wyznacza kandydatowi miejsce jego przeznaczenia; (5) wszyscy nowi misjonarze są zaproszeni do uczestnictwa w kursie dla nowych misjonarzy (Rzym-Turyn) we wrześniu 2012; (6) 143° ekspedycja misyjna zostanie posłana przez Przełożonego Generalnego na Valdocco dnia 29 września 2012.

Aby ułatwić dobre rozeznanie i przygotowanie przyszłych misjonarzy proszę, aby możliwie najszybciej (przed 31 stycznia 2012) przesłać mi informacje o kandydatach, a także wysłać prośby skierowane bezpośrednio do Księdza Generała.

Ten apel o wspaniałomyślność misyjną w 2012 roku powierzam Maryi, a konkretnie Matce Bożej z Muniguda w stanie Orissa (Indie), gdzie wielu braci i sióstr poprzez męczeństwo dało świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa.

Ks. Václav Klement SDB

Radca ds. Misji
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl