loading...

Sobota XIX tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Bartłomieja Apostoła | czytania na dziś

Imieniny: Bartosza, Jerzego, Maliny

Informacje

Zamknij wpis

Ląd: jubileusze święceń kapłańskich

Obchodzone w tym roku 11 czerwca Święto Matki Kościoła było okazją do corocznego spotkania salezjanów obchodzących jubileusze święceń prezbiteratu. Uroczystość miała miejsce w lądzkim kościele, w którym przed 60, 50 i 25 laty księża jubilaci przyjęli święcenia.

"Każdy jubileusz niesie ze sobą dozę refleksji. Dla dzisiejszych jubilatów jest to z pewnością okazja do spojrzenia w przeszłość i dokonywania podsumowań. Zdając sobie sprawę z prawdy, że czas ucieka tempus fugit, a wraz z nim przemija nasze życie, wydaje się, że pierwszym kryterium oceny naszego wędrowania z Panem czasu, odpowiadając na Boże wybranie i wezwanie, jest realna, widoczna, prawdziwa Boża miłość obecna w sercu zakonnika i kapłana, i takie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem oraz powierzonym nam salezjanom charyzmatem św. Jana Bosko, że ludzie którzy nas spotykają mogą karmić się Bogiem – najlepszych pokarmem w życiu, mogą odnajdywać pokój i nadzieję dzięki naszej modlitwie, świadectwie i pracy duszpasterskiej" – mówił w słowie powitania dyrektor salezjanów w Lądzie ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB.

Jak dodał, dla wielu jest to nie tylko osobisty jubileusz, ale święto całego zgromadzenia, ponieważ stanowi świadectwo wierności Panu Bogu i Kościołowi Chrystusa.

"Jesteście, szczególnie dla współbraci dopiero zaczynających swoje życie zakonne, świadectwem dobrego wyboru, entuzjazmu i zatroskania o sprawy Boże tam, gdzie wola Boża wyrażona w decyzjach przełożonych was zawiodła, w parafii, szkole, na uniwersytecie, w Polsce, za granicą, na misjach – w tylu miejscach, które trudno w tej chwili wymienić. Ogromną wartością tego świadectwa jest osobista świadoma ofiara z siebie podarowana Bogu i ludziom, gdyż z takiej postawy rodzą się, we współpracy z Duchem Świętym, nowe powołania" – dodał, zapewniając księży jubilatów o modlitwie i życząc duchowej radości i satysfakcji oraz odwagi w zdawaniu przed Panem rachunku z posługi kapłaństwa i życia zakonnego.

Jubileusze świętowali salezjanie z Inspektorii Warszawskiej i Pilskiej, pochodzących także z Inspektorii Krakowskiej i Wrocławskiej, którzy przed 60-ciu, 50-ciu i 25-ciu laty właśnie w Lądzie otrzymali święcenia kapłąńskie. Byli wśród nich m.in.: ks. Augustyn Dziędziel, były prownicjał Inspektorii Krakowskiej, następnie delegat Generała Salezjanów dla krajów bloku wschodniego, obecnie pracujący w Moskwie; ks. prof. Stanisław Wilk – były rektor KUL JP II oraz ks. Władysław Kołyszka – niegdyś rektor WSD TS w Lądzie, następnie wikariusz oraz prowincjał Inspektorii św. Wojciecha. W modlitwie jubilatom towarzyszyli krewni, przyjaciele, wierni świeccy oraz gospodarz miejsca – ks. Inspektor Roman Jachimowicz oraz ks. Inspektor Jarosław Pizoń.

Homilię podczas jubileuszowej Eucharystii wygłosił prowincjał Inspektorii Warszawskiej ks. dr Andrzej Wujek akcentując wartość życia pełnego poświęceń, wyzwań i trudności, które ostatecznie przynosi dobry owoc widoczny dzisiaj w osobach jubilatów. Składając życzenia w imieniu prowincjałów polskich inspektorii salezjańskich ks. Jarosław Pizoń podkreślił m.in., że od początku pobytu w Zgromadzeniu Salezjańskim rozwijał się dzięki świadectwu modlitwy, sumiennej pracy i oddania Kościołowi obecnych na jubileuszu braci i nigdy nie doznał z ich strony zranienia, upokorzenia czy zachowania nagłaśnianego dzisiaj przez multimedia, wręcz przeciwnie, znalazł opiekę, wsparcie i przekonanie, że Kościół jest prawdziwą matką. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał imienne błogosławieństwo jubileuszowe od papieża Franciszka.

Diamentowy jubileusz (60-lecie kapłaństwa) świętował rocznik święceń 1959: ks. Tadeusz Krupa, ks. Stanisław Jankowiak, ks. Augustyn Dziędziel.
Złoty jubileusz (50-lecie kapłaństwa) świętował rocznik święceń 1969: ks. Stanisław Bogdański, ks. Marian Graczyk, ks. Władysław Kloc, ks. Władysław Kołyszko, ks. Bogdan Walczykiewicz, ks. Stanisław Wilk, ks. Czesław Wujkowski, ks. Mieczysław Zakrzyński.
Srebrny jubileusz (25-lecie kapłaństwa) świętował rocznik święceń 1994: ks. Wojciech Biskiewicz, ks. Wiesław Felka, ks. Wiesław Jakowczyk, ks. Jarosław Klusak, ks. Dionizy Mróz, ks. Kazimierz Murawa, ks. Piotr Polkowski, ks. Ryszard Sadowski, ks. Dariusz Siek.

źródło: www.archidiecezja.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl