loading...

Piątek XXIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Informacje

Zamknij wpis

Ląd: konferencja o zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego i znakowanie zabytków

W środę 8 maja 2019 roku w Lądzie odbyła się wyjątkowa, jedna z pilotażowych w Polsce konferencja nt. nowoczesnych technik zabezpieczania zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem.

Słupeccy policjanci z Wydziału Prewencji przy współpracy z lokalnym samorządem oraz Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie zorganizowali konferencję szkoleniową dla policjantów województwa wielkopolskiego pn. „Zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego i podejmowanie działań przeciwko przestępczości archeologicznej i sakralnej”. Do wygłoszenia wykładów zaproszono policyjnych i cywilnych specjalistów z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i Konina.

Przedsięwzięcie ukierunkowane na doskonalenie wiedzy i umiejętności policjantów garnizonu wielkopolskiego zorganizowano 8 maja br. w pocysterskim zespole klasztornym w Lądzie nad Wartą. Zostało objęte patronatem Wojewódzkiego Komendanta Policji w Poznaniu.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz zaprosił go udziału w konferencji Jolantę Goszczyńską Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Jacka Bartkowiaka Starostę Powiatu Słupeckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafała Chmiela, Artura Miętkiewicza Wójta Gminy Lądek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lądek Waldemarem Błaszczakiem oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy Beatę Czerniak.

Uczestników konferencji powitał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. Cele i założenia szkolenia przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Słupcy kom. Robert Górny. Spotkanie prowadziła st.sierż. Joanna Wolińska.

Część szkoleniową stanowiły wykłady wygłoszone przez:

- nadkom. dr. Adama Grajewskiego krajowego koordynatora do spraw przestępczości przeciwko zabytkom reprezentującego Wydział Kryminalny B K KGP w Warszawie - „Narzędzia prawne i działania policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”

- Marcina Sabacińskiego z Narodowego Instytutu Dziedzictwa  z Warszawy - „Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym”

- dr. Michała Brzostowicza Zastępcę Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu - „Szkody poniesione przez archeologię w wyniku działań przestępczych na stanowiskach archeologicznych”

- podinspektora Henryka Gabryelczyka ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - „Działania prewencyjne i profilaktyczne w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa wielkopolskiego”

- mł. asp. Roberta Niedźwiedzia z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy - „Praktyczne wykorzystanie dostępnych źródeł internetowych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom”

- Natalię Lipowczyk eksperta z ramienia Konserwatora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Koninie - „Przestępczość p-ko zabytkom archeologicznym. Teoria i praktyka. Przykłady”

- Krzysztofa Gorczycę kierownika działu archeologii Muzeum Konin – Gosławice - „Współpraca archeologów z detektorystami – przykłady chwalebne”

- Michała Czerniaka i Ilonę Jagielską z Muzeum w Pyzdrach - „Moda na poszukiwanie skarbów na terenie Gminy Pyzdry w latach 2011-2018”

- asp. sztab. Artura Kamińskiego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - „Wiedzieć znaczy zapobiegać. Zagrożenia, profilaktyka i współpraca”

Podczas konferencji asp.sztab. Artur Kamiński został wyróżniony przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pozłacaną repliką wczesnośredniowiecznego artefaktu. Oryginał tego artefaktu - antropomorficznej końcówki okucia pasa - został znaleziony przez policjanta na terenie gminy Lądek i przekazany do muzeum wraz z innymi cennymi przedmiotami. Dr Michał Brzostowicz przekazując pamiątkę podkreślił, że dziękuje za wieloletnią współpracę w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych w okolicach Lądu, za odzyskanie wielu cennych zabytków oraz za działalność popularyzatorską.

W czasie trwania konferencji policjanci Wydziału Prewencji oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu prowadzili w lądzkim klasztorze znakowanie zabytków metodą mikrocząsteczkową DNA oraz wykonali dokumentację fotograficzną znakowanych zabytków. Tego typu działania stanowią dodatkowy element systemu zabezpieczeń, którym obejmowane są obiekty sakralne, wpływając na wzrost ich bezpieczeństwa i szansy zachowania w nienaruszonym stanie dla kolejnych pokoleń.

Dla uczestników szkolenia zorganizowano zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego w Lądzie.

źródło: www.slupca.policja.gov.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl