loading...

Okres Narodzenia Pańskiego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Antoniego | czytania na dziś

Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Działalność

Zamknij wpis

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jednym z popularnych ruchów młodzieżowych jest LSO - Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli po prostu ministranci. Salezjanie prowadzą przy swoich ośrodkach grupy ministranckie, animując pracę wychowawczą w stylu wskazanym przez św. Jana Bosko

 

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Służba w LSO polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Ministranci mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez służbę ukazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

Działania LSO

Praca wychowawcza w lokalnych grupach ministrantów polega m.in. na:

  • organizacji systematycznych zbiórek,
  • organizacji wyjazdów weekendowych, zimowych i wakacyjnych,
  • angażowaniu się w działania lokalnego oratorium.

KONTAKT

Moderator LSO: ks. Maciej Sarbinowski SDB

maciej.sarbinowski(0)gmail.com

 

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła, tel. 067 352 27 20

Fax 067 352 27 56 , pila@salezjanie.pl