loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Informacje

Zamknij wpis

11 Zjazd Generalny SYM Europa w Barcelonie

W dniach od 19-22 listopada 2015 w domu salezjańskim Marti Codolar w Barcelonie (Hiszpania), miał miejsce 11 Zjazd Generalny SYM Europa. Obecni byli reprezentanci 13 krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Austrii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Węgier Uczestnicy Zjazdu ocenili ogólnoświatowe spotkanie SYM w Turynie zorganizowane dla uczczenia 200-setnej Rocznicy Urodzin św. Jana Bosko, aby następnie wyznaczyć drogę przyszłego działania SYM w Europie.

Po zakończeniu uroczystości związanych z przeżywaniem Roku Jubileuszowego 200-lecia Urodzin św. Jana Bosko zespół koordynujący działalność Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego powrócił do swoich cyklicznych spotkań. W dniach od 19-22 listopada br. w domu salezjańskim Marti Codolar w Barcelonie (Hiszpania), miał miejsce 11 Zjazd Generalny SYM Europa. Obecni byli reprezentanci 13 krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Austrii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Węgier Uczestnicy Zjazdu ocenili ogólnoświatowe spotkanie SYM w Turynie zorganizowane dla uczczenia 200-setnej Rocznicy Urodzin św. Jana Bosko, aby następnie wyznaczyć drogę przyszłego działania SYM w Europie.

Zjazd dał okazję do zaprezentowania najbliższych Światowych Dni Młodzieży, które będą przeżywane w Krakowie od 26 do 31 lipca 2016 r. Ksiądz Wojciech Krawczyk, delegat duszpasterstwa młodzieżowego Inspektorii Krakowskiej, przekazał obecnym najważniejsze informacje na temat udziału w tych dniach grup SYM. Młodzi jak i zakonnicy wykorzystali okazję do zadania pytań i wyrazili chęć wspólnego spotkania we środę 27 lipca przyszłego roku, w ramach tradycyjnego już światowego Święta SYM organizowanego w czasie ŚDM. Program tego spotkania przewiduje do południa Forum – spotkanie małych delegacji wszystkich inspektorii SDB i FMA z Księdzem Generałem i Matką Generalną, a po południu Festyn otwarty dla wszystkich grup SYM, uwieńczony wieczornym spotkaniem modlitewnym.

W czasie Zjazdu wybrano nowy tzw. „Small Team” – grupę trzech młodych (Blazka ze Słowenii, Carina z Austrii, Anne-Florence z Francji), którzy wspierani przez Dykasterię Duszpasterstwa Młodzieżowego i swoje środowiska, animować będą działania SYM Europa w najbliższych trzech latach, w szczególności w kontekście planowanego na sierpień 2017 r. Europejskiego Confronto SYM.


info za : http://krakow2016sym.pl/
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl