loading...

| Wspomnienie obowiązkowe Św. Polikarpa | czytania na dziś

Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Działalność

Zamknij wpis

Poznań

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Młodzieży”

 

Adres:

ul. Wojska Polskiego 53
60-625 Poznań
tel.: (61) 847-35-34

mail: dom.mlodziezy.poznan@wp.pl
strona internetowa: www.dommlodziezy.pl
Dyrektor: ks. Tomasz Kościelny

Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio (dla chłopców) i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni (dla dziewcząt) jest placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, zapewniającą wychowankom całodobową opiekę. Siedziba placówek mieści się w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 53. Wcześniej funkcjonowało tam miejskie Pogotowie Opiekuńcze, którego prowadzenie miasto zamierzało przekazać salezjanom. Po rozmowach z władzami miejskimi, za uprzednią zgodą inspektora wrocławskiego, 29.12.2006 r. został wystosowany list intencyjny, a 25.08.2008 r. inspektoria św. Wojciecha w Pile podpisała akt założycielski przekształconej placówki. Jej dyrektorem został z dniem 1.09.2008 r. ks. Leszek Zioła, którego wspierał ks. Wiesław Psionka. 
Organem prowadzącym dla Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni jest Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile. Nadzór w zakresie standardu opieki i wychowania w Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni sprawuje Wojewoda Wielkopolski, a nad działalnością ośrodków organ prowadzący, tj. Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile oraz Prezydent Miasta Poznania, przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Do dnia 31 grudnia 2015 r. w placówce mogą być umieszczane dzieci powyżej 7. roku życia, natomiast od 1 stycznia 2016 r. powyżej 10. roku życia. Umieszczenie młodszych dzieci jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki oraz wychowania, poprzez realizację zadań przewidzianych dla placówki wielofunkcyjnej, a także całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka. Wychowanków kieruje do placówki Miasto Poznań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, na podstawie postanowienia sądu. Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl