loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Drugi dzień spotkania Dyrektorów w Sypniewie - cz. 2

Po przerwie głos zabrał ks. Stefan Makuracki, delegat inspektora ds. szkół i ośrodków wychowawczych, który przygotował specjalny raport dotyczący powierzonej mu agendy. Przy pomocy pokazu multimedialnego ks. Makuracki zaprezentował aktualny stan liczebności naszych szkół (łącznie ponad 3000 uczniów), ośrodków wychowawczych (łącznie prawie 400 wychowanków).

Złożył także sprawozdanie z działalności inspektorialnego biura ds. szkół i ośrodków wychowawczych (przeprowadzono audyt szkół i placówek, zorganizowano pomoc formalno – prawną, projekty edukacyjne, nadzór nad awansem zawodowym, formacja nauczycieli i pracowników). Przedstawił także wyniki egzaminów w naszych szkołach w roku 2010 -2011. To wystąpienie zakończyło blok prezentacji związanych z sektorem duszpasterstwa młodzieżowego.

Ksiądz Przemysław Cholewa zapoznał współbraci z działalnością sektora środków społecznego przekazu. Wyjaśnił pokrótce sens i istotę funkcjonowania tej agendy inspektorialnej oraz przedstawił jej najnowsze inicjatywy. Uwrażliwił także dyrektorów na wychowawczą wrażliwość w pracy z młodzieżą do odpowiedniego korzystania przez nią z mediów. W ostatniej części swojej wypowiedzi ks. Przemysław podzielił się inicjatywami związanymi z misyjną animacją naszej inspektorii.

Kolejnym prelegentem był ekonom inspektorialny ks. Witold Drzyzgiewicz. Zachęcił m.in. do maksymalnego wykorzystania istniejącej już infrastruktury w naszych placówkach, korzystania z projektów unijnych, także do osobistej wrażliwości na materialną stronę naszej działalności i formację do właściwego praktykowania ślubu ubóstwa. Ksiądz Ekonom przypomniał także o procedurach związanych z remontami, administracją, inwestycjami, depozytami. Zasygnalizował jakie dokumenty mają zostać przygotowane na tegoroczną wizytację ekonomiczną. Ks. Drzyzgiewicz zachęcił także do wysuwania spośród grona naszych współpracowników kandydatur do uhonorowania medalem „Salesiani Merentibus”. Zwrócił także uwagę na zaniedbania związane z dystrybucją „Magazynu Salezjańskiego Don Bosco”. W ostatniej części swojej wypowiedzi ks. ekonom przedstawił aktualną sytuację ekonomiczną naszej inspektorii.

Po objedzie ponownie głos zabrał ks. wikariusz Jarosław Pizoń, który przedstawił aktualny stan animacji Rodziny Salezjańskiej w naszej inspektorii, zachęcając jednocześnie do gorliwości w propagowaniu poszczególnych jej gałęzi w środowiskach objętych naszym posługiwaniem duszpastersko – wychowawawczym. Ksiądz Jarosław Wąsowicz przedstawił natomiast sprawy związane z procesem beatyfikacyjnym ks. Franciszka Miśki, zaznaczając, ze proces na szczeblu krajowym został całkowicie przeprowadzony personalnymi siłami naszej inspektorii. Cały trybunał rogatoryjny, z delegatem ks. biskupa ks. prof. Henrykiem Stawniakiem na czele, tworzyli współbracia z naszej inspektorii (księża: A. Domaszk, W. Kołyszko, W. Jaworski, A. Durak, T. Kołosowski, Z. Klawikowski, W. Łachut, A. Michalski, M. Chmielewski). Ksiądz postulator przedstawił także projekt inicjatyw promujących postać ks. Miśki w naszej inspektorii. W drugiej części swojej wypowiedzi ks. Wąsowicz poruszył sprawy związane z projektami realizowanymi przez Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej.

W ostatniej części spotkania całościowego jego podsumowania dokonał ks. Inspektor. W wolnych wnioskach ks. Leszek Zioła zachęcił do korzystania z oferty warsztatów naszej szkoły stolarskiej w Szczecinie.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl