loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Drugi zjazd kapłanów pochodzących z Rumi

Dokładnie dwa lata po pierwszym zjeździe kapłanów pochodzących z parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi odbyło się ich drugie – zapowiadane, a przede wszystkim oczekiwane – spotkanie. Tym razem jego główni organizatorzy w osobach Księdza Profesora Henryka Skorowskiego i Księdza Doktora Dariusza Sztuka postanowili poszerzyć grono biorących w nim udział osób i dlatego zaproszenie skierowali do kapłanów wywodzących się ze wszystkich rumskich parafii. Spośród 53 żyjących i zaproszonych na zjazd kapłanów, do Rumi przyjechało 34. Zarówno oni, jak i ich najbliżsi zostali gościnnie podjęci przez współbraci ze wspólnoty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

Tegoroczne spotkanie „rumskich księży” rozpoczęło się o godz. 11:00 celebracją Eucharystii pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM. Znamienne, że zbiegło się ono z 55. rocznicą święceń kapłańskich byłego metropolity gdańskiego, co zostało podkreślone zarówno w słowie powitalnym Księdza Skorowskiego, jak i życzeniach, które na ręce Jubilata złożyli parafianie.

W wygłoszonym przez Arcybiskupa Gocłowskiego Słowie Bożym, którego punktem odniesienia uczynił on osobę i misję prorocką patrona dnia św. Jana Chrzciciela, akcent padł na istotę posługi kapłańskiej. Przede wszystkim na ten wymiar sakramentu kapłaństwa, który stanowi o jego tożsamości, a jednocześnie o tożsamości przyjmującego go człowieka, którym jest bezinteresowna i bezkompromisowa służba Chrystusowi i braciom.

Po Mszy świętej uczestnicy spotkania udali się na obiad do jadalni miejscowej wspólnoty salezjańskiej. Także i tutaj miały miejsce miłe akcenty. Ksiądz Rektor Skorowski podziękował współbraciom za gościnę, uczestnikom spotkania za przybycie i stworzenie braterskiej wspólnoty, a byłemu metropolicie gdańskiemu za lata współpracy, między innymi przy redagowaniu dokumentów synodalnych dotyczących stosunku Kościoła do kwestii polityczno-społecznych i jego relacji z państwem. Z kolei Arcybiskup Gocłowski, który zaraz po obiedzie udał się w drogę do Warszawy, aby udzielić tam święceń kapłańskich czterem diakonom z Towarzystwa Jezusowego, wyraził radość z inicjatywy organizowania tego typu spotkań pod patronatem św. Jana Chrzciciela, zachęcał do jej kontynuowania, zwrócił uwagę na doniosłe miejsce, jakie ziemia kaszubska zajmuje na mapie Polski pod względem budzenia powołań kapłańskich, a także z radością przyjął zaproszenie na trzeci zjazd księży, który odbędzie się 24 czerwca za dwa lata.

Po południu na dziedzińcu domu zakonnego odbyła się nieoficjalna część spotkania. Przy grillu zgromadzeni mieli okazję, by podzielić się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami.

Na koniec warto odnotować jeszcze jeden znamienny fakt.  Organizatorzy pierwszego zjazdu zatroszczyli się także o to, aby pozostał po nim jakiś namacalny ślad. Dlatego wydali książkę pod tytułem Z Rumi na „Pańską Niwę”. Kapłani pochodzący z Rumi w służbie Kościoła (zebrał i opracował D. Sztuk, Rumia 2011). Obserwując determinację organizatorów dwóch pierwszych zjazdów „rumskich księży”, należy przypuszczać, że także i ta inicjatywa będzie przez nich kontynuowana.

Do spotkania za dwa lata raczej dojdzie. Jest to tym pewniejsze, że w kuluarach zrodził się pomysł autorstwa Księdza Marka Michalaka, aby grono tegorocznych uczestników zjazdu poszerzyć o siostry i braci zakonnych pochodzących z Rumi.

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl