">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Hans Brask - biskup, polityk, nowator

Na rynku wydawniczym w czerwcu ukazała się pozycja pt. "Hans Brask - biskup, polityk, nowator", autorstwa prorektora i wykładowcy Salezjańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie, ks. dr. Mariusza Chamarczuka SDB.

Opracowanie to opowiada o szwedzkim biskupie przełomu średniowiecza i ery nowożytnej, żyjącym w latach 1464-1538, ukazując jego postać w kilku aspektach: jako wiernego Kościołowi biskupa, zatroskanego o swoich wiernych pasterza i duchowego przewodnika w trudnym czasie wpływów Reformacji; jako przewidującego polityka, oddanego ojczyźnie patriotę, kulturoznawcę i historyka; jako dobrego zarządcę i organizatora, praktycznego modernizatora oraz hojnego mecenasa sztuki; a także jako biskupa – wygnańca, zmuszonego do opuszczenia Szwecji z powodu swej wierności Kościołowi, zasadom chrześcijańskim i tradycjom pokoleń.

Autor przedstawia postać bp. Hansa Braska, zapomnianego i tendencyjnie pomijanego w różnych opracowaniach historycznych, jako niezłomnego pasterza (próbującego ochronić Królestwo Szwecji przed protestantyzmem) porównując go do kard. Stanisława Hozjusza. Bp. Hans Brask, po długiej tułaczce w Królestwie Polskim i ówczesnej Europie zmarł w cysterskim klasztorze w Lądzie nad Wartą, gdzie obecnie mieści się nasze seminarium.

Ciekawy wątek opracowania stanowi refleksja na temat atmosfery jaką w czasach Hansa Braska w regionie bałtyckim stworzyło powstanie Unii Kalmarskiej, której działalność i hegemonia jednego królestwa – Danii, doprowadziło ostatecznie do rozpadu Unii poprzedzonego krwawymi konfliktami zbrojnymi. Między wierszami wyczuwa się przestrogę i obawę oraz mimo woli poszukuje się analogii z działaniami Unii obecnie istniejącej w Europie.

Zachęcam do lektury tej cennej pozycji, opatrzonej ciekawym dodatkiem, prezentującym postać bp. Hansa Braska w wyobrażeniach malarzy (m.in. G. Wernera i A. Swacha).

kl. Arkadiusz Orzechowski SDB
za: wsdts.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl