loading...

XXIV Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Salezjanie

Zamknij wpis

Inauguracja roku akademickiego w WSDTS w Krakowie

W dniu 1 października Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, jak większość uczelni wyższych, uroczyście rozpoczęło nowy rok akademicki. Na uroczystość składały się Jutrznia i Msza święta w kaplicy seminaryjnej, uroczysta inauguracja w auli WSDTS i obiad na refektarzu. Uroczystość zebrała wielu gości z całej salezjańskiej Polski. 

Obecni byli m.in. wszyscy polscy inspektorzy (ks. Dariusz Bartocha, ks. Marek Chmielewski, ks. Alfred Leja, ks. Sławomir Łubian), dwaj wikariusze inspektorialni (ks. Władysław Nowak i ks. Jarosław Pizoń), trzej ekonomowie inspektorialni (ks. Witold Drzyzgiewicz, ks. Józef Pietrusik i ks. Gabriel Stawowy), przedstawiciele WSDTS w Lądzie nad Wartą (ks. Ryszard Sadowski – rektor, ks. Wojciech Gretka, ks. Zenon Klawikowski i ks. Radosław Błaszczyk). Ponadto wśród gości byli: ks. dr hab. Roman Bogacz, prodziekan wydziału teologicznego UPJPII, pan dr Ireneusz Gądek, lekarz odpowiedzialny za zdrowie mieszkańców WSDTS, s. Anna Szczęsna, salezjanka oraz salezjanie współpracownicy.

Mszy świętej o godzinie 10.00 przewodniczył ks. Dariusz Bartocha, przełożony krakowskiej inspektorii salezjanów. Wygłosił on także słowo Boże, w którym mocno odniósł się do systemu prewencyjnego Księdza Bosco. System ten, oparty na rozumie, religii i dobroci, wyklucza kary surowe i stara się nie stosować nawet kar lżejszych. Tymi słowami ks. inspektor nakreślił zebranym, że szczególnie dziś istnieje potrzeba studiowania i urzeczywistniania odnowionego systemu prewencyjnego, tzn. zinterpretowania na nowo zamysłów Księdza Bosco. Jednocześnie kaznodzieja uzmysłowił, zwłaszcza klerykom, że ten długi czas, który poświęcamy na studiowanie i kształtowanie siebie, jest konieczny, by „poprowadzić młodego człowieka po drogach tego świata i drogach tego czasu”. Podkreślił także, że potrzebujemy tego czasu, aby przybliżyć się do świętości, bo tylko wtedy staniemy się dobrymi wychowawcami.

O godzinie 11.15 w auli naszego seminarium rozpoczęła się oficjalna część inauguracji nowego roku akademickiego. Po odśpiewaniu przez chór seminaryjny Canticum pieśni „Gaude, mater Polonia” i słowach powitania, rektor WSDTS, ks. Wojciech Krawczyk przedstawił sprawozdanie za miniony rok akademicki. Następnie wykład inauguracyjny pod tytułem „Potencjalny wkład systemu prewencyjnego Księdza Bosco w pozasalezjańską profilaktykę” wygłosił ks. dr Józef Marszałek. W czasie tego spotkania głos zabrali także ks. Roman Bogacz jako reprezentant UPJPII i ks. Alfred Leja jako przedstawiciel inspektorów.  Na zakończenie tej części chór seminaryjny odśpiewał „Gaudeamus igitur”, po czym wszyscy uczestnicy udali się na refektarz na uroczysty obiad.

Ksiądz Marszałek w swoim wykładzie inauguracyjnym wyjaśnił, jakimi elementami i wartościami, które zawiera i oferuje skarbiec systemu prewencyjnego Księdza Bosco, można ubogacić dziedzinę pedagogii pozasalezjańskiej. Ks. prodziekan w swoim słowie przywołał postać naszego świętego Założyciela – św. Jan Bosco był zawsze wrażliwy na sprawy Kościoła i swoją postawą zaradzał wszelkim potrzebom Kościoła. Podkreślił też, że od ubiegłego roku akademickiego WSDTS dzięki umowie afiliacyjnej jest częścią UPJPII. Natomiast ks. Leja , powołując się na swoje doświadczenie bycia dyrektorem szkoły, zwrócił naszą uwagę na fakt, że nie wystarczy być utalentowanym do pracy wychowawczej, ale potrzebna jest też praca nad rozwojem tego talentu.

Leonard Szewczyk SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl