loading...

Poniedziałek XVIII tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Wawrzyńca | czytania na dziś

Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Salezjanie

Zamknij wpis

Jesienne kwinkwenium

Zgodnie z wieloletnią już tradycją połowa października to czas jesiennego zjazdu kwinkwenistów w lądzkiej Alma mater. Tym razem zjechało do Lądu w dniach 17 – 20 października ponad dwudziestu „młodocianych” kapłanów – salezjanów.

W Lądzie powitała nas piękna pogoda i Ksiądz Inspektor, który wieczorem wygłosił konferencję na temat blasków i cieni powołania salezjańskiego, naszych silnych i słabych stron w perspektywie nadchodzącej Kapituły Inspektorialnej i Generalnej. Tematyka powołania salezjańskiego, naszej tożsamości i jej weryfikacji miała swoje rozwinięcie kolejnego dnia w porannej homilii również wygłoszonej przez Księdza Inspektora oraz w wystąpieniu ks. Mariusza Słomińskiego. Rola i animacja wspólnoty salezjańskiej wybrzmiała również w wystąpieniu Ks. Wiesława Psionki na temat konstruowania SPWD w oparciu o kryteria posłannictwa salezjańskiego. Drugi dzień kwinkwenium to także zareklamowanie przez Ks. Zenona Klawikowskiego „Szkoły modlitwy” oraz bardzo ważne w posługiwaniu młodzieży zagrożonej demoralizacją wystąpienie pań: Pracownika socjalnego i Psycholog z naszego Domu Młodzieży w Poznaniu, które było okraszone wieloma przykładami sytuacji trudnych wychowawczo, deficytów emocjonalnych itp. Dzień trzeci to (reaktywowane w tym roku) XXVI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne dotyczące sakramentu chrztu. Przewodził mu Ks. Biskup Stefan Cichy Ordynariusz Legnicki. Wznowienie sympozjum było doskonałym przyczynkiem do pięknego memento o Ks. Prof. Adamie Duraku. Jego postać przewijała się w większości wystąpień sympozjalnych a Ksiądz Biskup w Jego intencji ofiarował Mszę Świętą o godz. 12.00. Z referowanych zagadnień szczególnie ciekawe były wystąpienia na temat zainicjowanej w Poznaniu szkole świeckich katechistów oraz krakowska inicjatywa stałej instytucji permanentnego katechumenatu dla dorosłych nieochrzczonych lub wracających do wiary. Ostatni dzień to spotkanie z Ks. Ekonomem i Wikariuszem Inspektora dotykające spraw bieżących z zakresu ekonomii, duchowości, odpowiedzialności osobistej. Prócz tych „instytucjonalnych” spotkań kwinkwenium jak zwykle ubogacone było niezapomnianymi spotkaniami braterskimi, dyskusjami, dzieleniem się osobistym doświadczeniem itp. Czekamy na kolejne spotkanie, tym razem w Aleksandrowie Kujawskim.

x.TW
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl