Spotkanie Delegatów ds. Komunikacji Społecznej i Referentów Projektu Europa, które odbyło się w Genzano koło Rzymu w dniach 12-15 maja, poruszało dwa tematy: Salezjański System Komunikacji Społecznej (SSCS) i Projekt Europa (PE).

">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Komunikacja Społeczna a Projekt Europa - spotkanie w Genzano

Spotkanie Delegatów ds. Komunikacji Społecznej i Referentów Projektu Europa, które odbyło się w Genzano koło Rzymu w dniach 12-15 maja, poruszało dwa tematy: Salezjański System Komunikacji Społecznej (SSCS) i Projekt Europa (PE).

Dom wypoczynkowy salezjańskiego Instytutu “San Luigi Versiglia” w Genzano gościł około 40 osób, salezjanów i świeckich, przybyłych z prawie wszystkich Inspektorii Starego Kontynentu. Spotkanie prowadzili Radca ds. Komunikacji Społecznej – ks. Filiberto González i niektórzy z członków Dykasterium.


Na pierwszą część spotkania w dniach 12-13 maja, którą koordynował ks. Julian Fox, złożyły się: prezentacja drugiego wydania SSCS i omówienie niektórych tematów łączących się z życiem zakonne a kulturą/rzeczywistością cyfrową. Wiele pytań, pojawiających się odnośnie do tej kwestii, znalazło odpowiedź w ostatnich orędziach Benedykta XVI, skierowanych z okazji Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu.

 

PE, przebyta droga i wykonanie tego, co zostało zalecone na 2011-2012 r. – to tematy, które były omawiane w drugiej części spotkania, którą prowadził ks. Donato Lacedonio w dniach 14-15 maja. Szeroki i zróżnicowany obraz wynurzył się na bazie relacji Referentów PE, którzy przedstawili, w jaki sposób został przyjęty i zrozumiany PE oraz jakie inicjatywy zostały do tej pory podjęte. Pojawiło się wiele trudności i niezrozumienia, ale wyraźna była wola przezwyciężenia oporów i urzeczywistnienia PE.

W czasie spotkania ks. Gonzalez wielokrotnie zachęcał Delegatów KS i Referentów PE do bycia rzecznikami osobistego i żywotnego doświadczenia, karmionego spotkaniem z  Jezusem Chrystusem – który jak mówi dokument SSCS, jest dla nas, salezjanów wzorem i mistrzem komunikacji.

 

Na zakończenie spotkania Radca ds. Komunikacji Społecznej, ks. Filiberto González, przekazał Inspektorom Europy list zachęcający ich do upowszechnienia poruszonych treści i wprowadzenia pewnych działań , do których zobowiązali się uczestnicy.


Z naszej inspektorii w spotkaniu uczestniczyli ks. Zbigniew Conder (PE) i ks. Przemysław Cholewa (CS)


za www.infoans.org
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl