loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Salezjanie

Zamknij wpis

Mass media w optyce formacji salezjańskiej

Wychowawcy salezjańskich wspólnot formacyjnych (Prenowicjatów, Nowicjatów z Kopca i Swobnicy, Postnowicjatu z Lądu i Studentatu Teologicznego w Krakowie) oraz inspektorialni delegaci ds. formacji po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Formacja Formatorów”.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 25-28 czerwca w Lądzie nad Wartą i w przeważającej części zostało poświęcone zagadnieniu formacji salezjanów do korzystania ze środków komunikacji społecznej w życiu i apostolacie salezjańskim. W spotkaniu uczestniczyło około 20 formatorów.
Pierwszy blok rozważań i wymiany doświadczeń pomógł uczestnikom dostrzec w środkach komunikacji społecznej „dar Boży w służbie ewangelizacji”. Jako punkt oparcia do zgłębienia tego tematu posłużyły prelekcje ks. dra Arkadiusza Domaszka nt: Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła; ks. dra Antoniego Balcerzaka, nt: Środki komunikacji społecznej w myśli i działalności wychowawczo-apostolskiej księdza Bosko; o. Dariusza Drążka CSsR nt: Możliwości i pola zastosowania środków komunikacji społecznej w dziele nowej ewangelizacji; ks. Andrzeja Godynia nt: Wychowanie do korzystania ze środków społecznej komunikacji oraz ks. Dariusza Szyszki nt: Wskazania formacyjne (zadania i wyzwania) „Ratio” SDB na temat środków społecznej komunikacji .
Wiodący temat wspólnej refleksji salezjańskich formatorów okazał się niezwykle ważny, aktualny i ściśle związany z realizacją charyzmatu i posłannictwa ks. Bosko we współczesnym świecie. Ks. Bosko był wielkim propagatorem i inspiratorem stosowania mass mediów na polu wychowania, ewangelizacji oraz rozwoju społecznego. Uważa się, iż w Oratorium ks. Bosko na Valdocco dokonała się „wielka rewolucja” na polu komunikacji międzyludzkiej. Święty Wychowawca sam wielokrotnie chwytał za pióro, pisał, redagował, wydawał, tworzył zaplecza wydawniczo-drukarskie. Wszystkie te zabiegi komunikacji były ukierunkowane i wkomponowane w proces wychowania młodzieży.
Młodzież jest ekranem zachodzących przemian i pierwszym „użytkownikiem” nowych technologii i zdobyczy technicznych na polu komunikacji. Praca wychowawcza z młodzieżą wymaga od wychowawców wysiłku „nadążania” i podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie stosowania mass mediów i nadawania im właściwego sensu i znaczenia według chrześcijańskiej wizji człowieka. Zatem formacja młodych salezjanów, wychowawców młodzieży, wymaga gruntownego przygotowania w zakresie korzystania ze środków komunikacji społecznej.
Drugi etap refleksji poświęconej mass mediom był skoncentrowany na dojrzałym korzystaniu z nich i dostrzeganiu pewnych zagrożeń związanych z nimi (nadmiar informacji, manipulacja, nieodpowiednie treści itd). Pomocą w zgłębianiu tego zagadnienia okazały się wystąpienia zaproszonych gości. Ks. dr Arkadiusz Domaszk przedstawił temat: Internet dobrodziejstwem i zagrożeniem; pani prof. dr hab. Krystyna Ostrowska omówiła zagadnienie: Mechanizmy powstawania uzależnień na polu korzystania ze środków komunikacji społecznej i ich skutki ; ks. dr Dariusz Buksik podjął temat: Nuda – czynnik sprzyjający uzależnieniom; pani prof. dr hab. Sławomira Gruszewska omówiła problem: Manipulacja emocjami. Selektywna postawa wobec przesytu informacyjnego; natomiast ks. dr Radosław Błaszczyk wskazał na: Znaczenie kształtowania charakteru w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
Uczestnicy spotkania na bazie powyżej omówionych refleksji wypracowali program formacji uwzględniający przygotowanie współbraci do dojrzałego korzystania i stosowania środków komunikacji społecznej na wszystkich etapach formacji, uwzględniając również formację ciągłą. Ponadto owocem wspólnotowych rozważań wychowawców wspólnot formacyjnych było opracowanie formularza opinii na skrutynia i weryfikacje.
Uczestniczący w zjeździe mogli nawiedzić Zamek w Gołuchowie związany z bł. Augustem Czartoryskim oraz Zamek w Kórniku, również związany z rodem Czartoryskich.
Przewiduje się, iż następne spotkanie w cyklu „Formacja Formatorów” odbędzie się w przyszłym roku w Studentacie Teologicznym w Krakowie w terminie 24-27 czerwca.

ks. Zenon Klawikowski
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl