loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Młodzi salezjanie w Rumi (zimowe kwinkwenium)

Rumia Wspomożycielka Wiernych  stała się, jak każdego roku, miejscem spotkania formacyjnego młodych salezjanów – kapłanów.  Od 23 do 25 lutego b.r. ponad dwudziestu współbraci spotkało się na wiosennym zjeździe kwinkwenistów. 

Jak zawsze zjazd był świetnie przygotowany i wydaje się, że wszyscy wyjechaliśmy z nowymi doświadczeniami i nowym zapałem do pracy.

Staraniem organizatora zjazdu (ks. Jarosława Pizonia) nie mogliśmy narzekać na brak zajęć, a co za tym idzie na poczucie straconego czasu. Czwartkowe popołudnie i wieczór spędziliśmy na „odpoczynku przy Panu”. Zapełniona kaplica wypełniona była ciszą adorujących naszego Mistrza i Pana w Najświętszym Sakramencie. To modlitewne trwanie przy Panu było okazją do kontemplacji i powierzenia Chrystusowi tego, czym żyjemy na co dzień w naszej pracy duszpasterskiej i wychowawczej.

Każdy kolejny dzień rozpoczynał się od Eucharystii, którą sprawowaliśmy w kaplicy zakonnej. A potem… cóż… chleba i pracy miało nam nie brakować… więc nie brakowało. I to właśnie w tej kolejności: aby praca mogła przynieść spodziewany efekt, głowa nie mogła tęsknić za jedzeniem. I tak ruszyliśmy do pracy. Ochoczo, a jakże! Tym bardziej, że pani profesor, która miała z nami zajęcia, była już nam dobrze znana z zeszłorocznego spotkania, które na wielu wywarło ogromne wrażenie i przywróciło nadzieję na to, że lekcje religii w szkole mogą przynosić radość i satysfakcję. Pani dr. hab. Barbara Bilicka, bo o niej mowa, jest profesorem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Teologicznym.  Jej specjalnością jest katechetyka. Zwróciła uwagę na fakt nieodwracalnie pędzącej informatyzacji przeróżnych dziedzin życia ludzkiego i odniosła to do problemu nauczania lekcji religii i samej formacji katechetów. Zdaniem Pani Bilickiej w niedalekiej przyszłości nieunikniona będzie nie tylko znajomość świata młodego człowieka, ale także umiejętność poruszania się w przestrzeni informatycznej i cyberprzestrzeni i wykorzystywanie ich dla celów katechezy, duszpasterstwa, czy wprost przygotowania do bierzmowania.

Następnie Pani profesor nakreśliła nam problem wychowania do miłości młodzieży w wieku gimnazjalnym. Samo pojęcie miłość jest w tym wieku pojęciem wymagającym wyjaśnienia. W tym wieku młody człowiek odnosi je zazwyczaj do relacji damsko-męskich nie uwzględniając istnienie i możliwość rozwijania miłości przyjacielskiej, czy np. miłości do ojczyzny.

Bardzo ciekawe były spotkania pracy w grupach, gdzie mogliśmy zapoznać się z nowymi (dla wielu niespotkanymi do tej pory) metodami aktywizującymi, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Skutek zastosowania tych metod był niesamowity, bo jakże nazwać ponad dwudziestu młodych salezjanów, którzy pod dyktandem Pani Bilickiej angażowało się w pracę w grupach i z radością prezentowało efekty swojej pracy.

Po zakończeniu zajęć z Panią Bilicką mieliśmy okazję spotkać się z ks. Inspektorem Markiem Chmielewskim, który podzielił się z nami aktualnymi wyzwaniami naszej Inspektorii, z którymi wiążą się i wiązać powinny radości i troski każdego z nas. Ks. Inspektor zwrócił między innymi uwagę na to, że wielu współbraci bardzo poważnie i odważnie proponuje młodym ludziom drogę salezjańskiego powołania przez tworzenie klimatu powołaniowego i organizację apirantatu lokalnego. Ks. Inspektor przypomniał nam również, że w czerwcu 2013 roku w naszej Inspektorii gościć będziemy relikwie ks. Bosko. Współbracia kwinkweniści żywiołowo zareagowali na tę informację dzieląc się pomysłami i spostrzeżeniami, które miałyby się przyczynić między innymi do promocji tego ważnego wydarzenia.

Piątkowe późne popołudnie i wieczór mieliśmy okazję spędzić wspólnie (zazwyczaj w kursach) na rozmowach, dzieleniu się radościami i trudnościami pracy salezjańskiej.  Tego wypoczynku było potrzeba, aby w sobotę, tuż po porannej kawie, z uwagą wsłuchiwać się w prezentację aktualnych wyzwań Duszpasterstwa Młodzieżowego, przeprowadzonych przez ks. Jarosława Pizonia – wikariusza ks. Inspektora, ks. Wiesława Psionkę – Delegata ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego i ks. Jacka Grochowskiego – organizatora „Boskiego Festiwalu”. 

Wspólny obiad zakończył nasze spotkanie w Rumi. Na pewno było ono owocne i pełne refleksji, przemyśleń dla każdego z nas. Nie zapominamy również, że stale musimy studiować młodzież i z większą odwagą i radością podejmować nowe wyzwania.

Ks. Rafał Burnicki SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl