loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Salezjanie

Zamknij wpis

Nagłośnić bogactwo duchowe! - relacja z Lizbony

Środki Komunikacji Społecznej: prasa, radio, TV, internet, to nie tylko źródło rozrywki, czy narzędzie do spędzania wolnego czasu. Nowoczesne media mogą stać się okazją do przekazu ważnych treści, a przede wszystkim głoszenia Dobrej Nowiny. To narzędzie daje wiele możliwości, ale też niesie za sobą wiele zagrożeń. Na ten temat w Lizbonie (2 – 4.05.2012) rozmawiali inspektorialni delegaci ds. środków społecznego przekazu z całej Europy.

Spotkanie było animowane przez ks. Filiberta Gonzalez Placencia, a prowadzone przez ks. Juliana Foxa. W części zasadniczej poświęcone zostało prezentacji stanu realizacji salezjańskiego systemu komunikacji społecznej w poszczególnych inspektoriach Europy. Obecni byli delegaci inspektorialni z wszystkich inspektorii: hiszpańskich, polskich, włoskich, irlandzkiej, angielskiej, francuskiej, portugalskiej, czeskiej, słowackiej, słoweńskiej, węgrierskiej i okręgu wschodniego.
Inspektorie włoskie zgłaszały potrzebę refleksji nad wykorzystaniem bogactwa struktur, sal kinowo-teatralnych i koordynacji między sektorami animacji inspektorialnej. Inspektorie słowackie, słoweńskie i czeskie podzieliły się radością szerokiej produkcji audiowizualnej. Delegat z Malty pochwalił się realizacją projektu zaangażowania młodzieży w produkcję e-klipów filmowych. Delegat inspektorii warszawskiej podzielił się wynikami pracy w świecie Internetu. Inspektoria pilska wzbudziła zainteresowanie swoją relacją multimedialną szeroko omawiającą program animacji i formacji do korzystania z mediów skierowaną zarówno do współbraci jak do młodzieży. Uznanie zyskały różnego rodzaju formy współdziałania: sektora komunikacji z animacją misyjną w Polsce, wzajemnego wsparcia inspektorii czeskiej, słowackiej i węgierskiej w opiekę nad Cyganami. Zachęcono do współdziałania w przygotowanie kolejnego numeru „Salesiani” i „Euroklip”. Podkreślono potrzebę dowartościowania osoby tłumacza, jako pełnoprawnej formy zaangażowania salezjanina w posłannictwo salezjańskie. Delegaci zauważyli wielkie ożywienie wywoływane przygotowaniami do 200 - lecia urodzin i wizyty relikwii Ks. Bosko. Współpracy w ramach Rodziny Salezjańskiej i wspólnym inicjatywom animacji młodzieżowej, wymuszają opracowywanie planów i projektów działań są źródłem i zachętą do dzielenia się informacją, wymagają kooperacji między poszczególnymi sektorami inspektorii.
W sposób szczególny podkreślono potrzebę dbania o duchowość. Ks. Filiberto zachęcił do modlitwy osobistej w intencji angażujących się we współpracę ludzi świeckich i salezjanów. W refleksji szeroko potraktowano zagadnienie jednej duchowości salezjańskiej, bez której najnowsza technologia pozostanie pustym narzędziem. Angielskojęzyczna grupa nazwała zadania salezjanina na polu medialnym „procesem chrzczenia rzeczywistości”. Grupa polskojęzyczna nazwała zaś asystencją dwudziestego pierwszego wieku obecność salezjanów w Internecie, zauważając że jej celem jest wyprowadzić młodzież do świata rzeczywistych wartości i sakramentów.
Spośród elementów salezjańskiego charyzmatu potrzebnych w pracy wyróżniono równowagę, dyscyplinę, otwarte dawanie świadectwa, postępowanie według systemu prewencyjnego Ks. Bosko, zaradzając potrzebom i lękom młodzieży, wychowywać z sercem, używać instrumentów nie po to aby zakryć małość duchową, ale aby duchowe bogactwo nagłośnić. Zauważono, że młodzież pod pretekstem kształcenia technicznego poszukuje wśród salezjanów duchowej pomocy. Ostatecznie nieodzowne dla podtrzymania powołania jest osobista modlitwa. To kontakt z Bogiem jest dla salezjanina, także tego pracującego w komunikacji społecznej najważniejszy. Pamięć o tym, że kochający Bóg posyła mnie, abym służył w świecie medialnym jest źródłem radości i optymizmu w pracy i powodem do trwania w powołaniu.
Podczas całego spotkania powrócono do nauczania papieża Benedykta XVI, który przez cały swój pontyfikat podkreśla, że kontemplacja piękna stworzonego prowadzi do poznania Piękna, które wszystko stworzyło.
Ostatecznie wymieniono 5 ważnych punktów wymagających szczególnej uwagi: synergia wśród dykasteriów posłannictwa, animacja, formacja, produkcja i duchowość.
Spotkanie wyznaczyło także szczegółowe zadania delegatom do spraw komunikacji społecznej: współpraca przy wydawnictwie czasopisma „Salesiani”, udział w Konkursie Euroklip oraz troskę o formację współbraci i młodzieży. Zauważono, że obecność w publicznych mediach wymaga przygotowania salezjanów do publicznych wystąpień. Zapowiedziano także zadania związane z przygotowaniami kolejnej, 27 Kapituły Generalnej.
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl