loading...

Poniedziałek XVIII tygodnia okresu zwykłego | Święto Św. Wawrzyńca | czytania na dziś

Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Salezjanie

Zamknij wpis

Nie zagubić tożsamości i misji

Od 13 do 18 listopada 2012 w Pélifőldszenkeresz koło Budapesztu odbywało się coroczne spotkanie Duszpasterzy Młodzieżowych Europy Nord. Spotkanie animowali ks. Fabio Attard Radca Generalny, szef Dykasterium Duszpasterstwa Młodzieżowego oraz Radca Regionalny ks. Miguel Angel Garcia, znany nam z VIII Zlotu MGS w Pile.

Pierwszym punktem obrad była debata nad syntezą nowych przemyśleń duszpasterstwa młodzieży w Zgromadzeniu Salezjańskim, tocząca się na kilku lat na różnych poziomach. Obecnie przyszedł czas na prezentację syntezy przemyśleń, których dokonaliśmy w ubiegłym roku w naszych wspólnotach, wśród kwinkwenistów i  na spotkaniach współbraci przy różnych okazjach, oraz przedyskutowaną przez Ekipę DM i Radę Inspektorialną. Z syntezy dokonanej na szczeblu ogólnoświatowym powstanie uaktualniony podręcznik DM, gdyż wysłużył się „przewodnik” zagadnień duszpasterstwa młodzieżowego z 1991 roku.

Innym tematem prezentowanym na spotkaniu Delegatów DM (Niemcy, Austria, Ilrandia, Anglia, Belgia, Polska, Ukraina - Greco-Latina, Czechy, Słowacja, Słowania, Chorwacja, Malta i oczywiście Węgry) były wnioski płynące z Synodu Biskupów, zakończonego niedawno w Rzymie. Wyczekujemy teraz z wielką uwagą papieskiego dokumentu posynodalnego, w którym znajdziemy szereg wytycznych dotyczących nowej ewangelizacji  oraz wskazówki, co Zgromadzenie Salezjańskie może zaoferować młodym w tym przełomowym momencie dla Kościoła.

Kolejny dzień przyniósł nowe treści, a mianowicie problem powołań zakonnych do naszego Zgromadzenia. Zgromadzenie przeżywa w ostatnim okresie nie tylko spadek liczby kandydatów, ale równocześnie obserwuje się przesunięcie momentu podjęcia decyzji  o wstąpienie do zakonu. Zaproszony gość Erino Andrea Leoni prezentował książkę „Darei la vita?” „Jestem gotów oddać życie?”, w której ukazuje rozłożoną na kilka lat propozycję towarzyszenia duchowego młodym rozeznającym drogę powołania, poprzez szukanie relacji z Bogiem jako fundamentu wyboru drogi osobistego uświęcenia; pomoc w odkryciu u siebie  tego, co można zaoferować innym; wreszcie zaproszenie do wspólnoty salezjańskiej w formie aspirantatu, aż po podjęcie  decyzji o pójściu do nowicjatu.

Ostatniego dnia mogliśmy spojrzeć na rozwój szkół salezjańskich  w naszej części Europy, http://www.salesians-europe.org/en/, które także chcą w najbliższych miesiącach  dokonać refleksji nad tożsamością salezjańską  i oceną czy są one  ośrodkami duszpasterstwa młodzieżowego i wychowania do wiary.

Spojrzeliśmy też z zainteresowaniem na przygotowanie i program Światowego Dnia Młodzieży z Benedyktem XVI w Rio de Janeiro w 2013 roku. Proces przygotowań można śledzić na stornie http://mjs.org.br/it/page/festa-mjs oraz  www.misjario.pl.  

Ostatnim elementem było spotkanie z młodzieżą węgierską bardzo mocno zaangażowaną w sześciu Centrach ks. Bosko na Węgrzech, w których pracuje jedynie 35 salezjanów.

Nie zabrakło także momentów na spotkania braterskie, z okazją do kosztowania słynnych wyrobów regionalnych, zwiedzania uroczego miasta, zetknięcia się z historią Węgier, w której nie brakowało także polskich akcentów. Następne spotkanie w poszukiwaniu tożsamości i misji odbędzie się za rok na Valdocco, u źródła. 

Ks. Wiesiek Psionka sdb – DM PLN
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl