loading...

Wtorek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Kamila de Lellis, św. Henryka | czytania na dziś

Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Salezjanie

Zamknij wpis

Nie znaleźliście ryb - zarzućcie z drugiej strony

Spotkanie „referentów inspektorialnych”, odpowiedzialnych za Projekt Europa (PE) odbyło się w Lizbonie, w dniach od 4 do 6 maja 2012 r. Uczestnicy z Austrii, Białorusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch przedstawili relacje z przyjęcia PE w poszczególnych inspektoriach.

W myśl przewodnią wprowadził, w imieniu zarządu generalnego, ks. Filiberto Gonzales Placencia. Zaakcentował jedność powołania salezjańskiego, mimo różnic językowych i narodowych. Zachęcił do projektu „zjednoczenia życia braci – synów jednego Boga i nawrócenia serc”. W dobie zsekularyzowania, „zekonomizowania” i powszechnego kryzysu zaufania, mimo skandali wytykanych Kościołowi, nadszedł czas odważnej wierności radom ewangelicznym. Tym bardziej potrzeba cierpliwości przy wszelkich zmianach społeczno-kulturalnych. Wskazana jest bezpośrednia wymiana opinii, a niezbędna jest modlitwa podczas poszukiwania Bożej woli dla salezjańskiej Europy. 

Podczas spotkania prowadzący je ks. Donato Lacedonio przypominał jak doszło do powstania PE. Początki projektu sięgają spotkania „Razem dla młodych w Europie” 1 - 5 grudnia 2004 r., gdzie powstała idea. Natomiast PE ostatecznie zaprezentowano 31 stycznia 2009 r. Spotkanie inspektorów w listopadzie 2010 r. dokonało weryfikacji pierwszych dwóch lat istnienia PE, a także otworzyło się na współpracę z całą Rodziną Salezjańską i młodzieżą.

Spotkanie w Lizbonie było okazją do pogłębienia refleksji teologicznej i społecznej tematu odnowy życia zakonnego w Europie. Dostrzeżono, że w encyklice Caritas in Veritate Benedykt XVI uczy, że źródeł kryzysu Europy nie należy szukać w ekonomii, a głęboko w etyce. Zamiast o solidarności, Papież zaproponował mówić o braterstwie dzieci jednego Boga. Salezjański Projekt Europa powinien być wyrazem braterstwa tych, którzy braterskiej miłości doświadczyli. Konkretnie zaproponowano, aby organiczne plany każdej inspektorii i każdy sektor animacji inspektorialnej w planie pracy rocznej zawierał punkt poświęcony projektowi, apelowano o dobre uczenie języków obcych podczas lektoratów w studentatach. Uznano za priorytet świadomy powrót do służby najbiedniejszej młodzieży, nawet jeśli znaczyłoby to zmianę dotychczasowych form pracy.

 Spotkanie nie tylko akcentowało potrzebę pogłębienia duchowości, było czasem modlitwy i powierzenia spraw Zgromadzenia i Księdza Generała Bogu. Eucharystia, liturgia godzin i adoracja stały się konkretnym spełnieniem postulatu tworzenia nowej rzeczywistości.

„Nie znaleźliście ryb, zarzućcie z drugiej strony” usłyszeli apostołowie po całonocnym bezowocnym trudzie. Może Projekt Europa stanie się dla Zgromadzenia środkiem do odnalezienia nowych pól ewangelicznej pracy. Życie salezjańskie polega przecież na szukaniu Boga, zachowaniu autentyzmu życia, bez lęku że jesteśmy inni od pozostałych. Przygotowanie do 200-lecia urodzin Księdza Bosko niech będzie dla każdego salezjanina Europy odkryciem nowych miejsc połowu dusz ludzkich.

ks. Zbigniew Conder sdb


Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl