Dnia 9 maja 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Wąsowicza, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Sudzińskiego. Temat dysertacji brzmiał „Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981 -1989”. Komisji Wydziału Nauk Historycznych UMK, wobec której odbyła się obrona przewodniczyła prof. dr hab. Zofia Waszkiewicz.

">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Wąsowicza

Dnia 9 maja 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Wąsowicza, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Sudzińskiego. Temat dysertacji brzmiał „Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981 -1989”. Komisji Wydziału Nauk Historycznych UMK, wobec której odbyła się obrona przewodniczyła prof. dr hab. Zofia Waszkiewicz.

Po powitaniu doktoranta, członków Komisji i licznych uczestników publicznej obrony dysertacji ks. Wąsowicza, prof. Waszkiewicz oddała głos promotorowi, który przedstawił sylwetkę doktoranta. Podkreślił w niej zwłaszcza dotychczasowe zaangażowanie na polu naukowym i społecznym. Wymienił wszystkie ważniejsze publikacje ks. Wąsowicza, który jest autorem lub redaktorem ponad 10 książek. Profesor Ryszard Sudziński zauważył, że niektóre z nich, jak chociażby „Biało – Zielona Solidarność”, doczekały się licznych naukowych recenzji. Na dotychczasowy dorobek składa się także ponad 50 artykułów naukowych, 120 sprawozdań, recenzji i artykułów popularnonaukowych oraz ponad 500 publicystycznych. Promotor wymienił także wszystkie projekty naukowe Instytutu Pamięci Narodowej, w których doktorant brał czynny udział oraz nagrody i odznaczenia przyznane ks. Wąsowiczowi za dotychczasową działalność naukową.

 

Następnie ks. Jarosław Wąsowicz przedstawił autoreferat swojej pracy, po czym głos zabrali recenzenci pracy: prof. Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Mirosław Golon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które jest jednocześnie dyrektorem gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Obaj recenzenci uznali pracę za nowatorską i wprowadzająca do obiegu naukowego wiele nowych ustaleń. Profesor Hałagida podsumowując swoją recenzję podkreślił, że „Autor jest dynamicznym badaczem o sporym (i różnorodnym) dorobku. Jego naukowa i społeczna aktywność dobrze też świadczy o nim, jako o energicznym i aktywnym popularyzatorze historii”. Natomiast pan profesor Golon w podsumowaniu swojej recenzji zauważył, że „dzięki pracy ks. mgra J. Wąsowicza otrzymaliśmy dzieło będące oryginalną autorską próbą przedstawienia dziejów „młodzieżowej Solidarności” w Gdańsku, jak można by określić niezależne ruchy młodzieży w latach osiemdziesiątych. Jest to próba niezwykle atrakcyjna, gdyż autorowi udało się uchwycić szereg różnorodnych nurtów aktywności młodzieży i bardzo rzetelnie je przedstawić. Podjął także starania, aby jak najbardziej krytycznie przeanalizować dostępne materiały, m.in. w celu uniknięcie kreowania nieistniejących bohaterów”. Obaj recenzenci postulowali jak najszybsze wydrukowanie pracy i zgłoszenie jej do konkursu organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku na najlepsze prace omawiające dzieje oporu społecznego w Polsce w l. 1976-1989.

Po odczytaniu recenzji nastąpiła dyskusja, podczas której pojawiło się także kilka pytań do doktoranta. Ksiądz Wąsowicz krótko ustosunkował się najpierw do recenzji, później także do pytań, które padły z sali.

 

Następnie Przewodnicząca prof. Zofia Waszkiewicz zamknęła jawną część obrony rozprawy doktorskiej. Komisja Wydziałowa na tajnym posiedzeniu, po dyskusji i głosowaniu przyjęła jednogłośnie obronę rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Wąsowicza. Wynik głosowania odczytano publicznie w obecności doktoranta i wszystkich uczestników obrony. Następnie prof. Waszkiewicz poinformowała, że na najbliższej Radzie Wydziału Nauk Historycznych UMK zwróci się o nadanie ks. Jarosławowi Wąsowiczowi stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

 

Spotkanie dopełniło wspólne świętowanie na uroczystym obiedzie. W imieniu współbraci przemówił tu ks. Inspektor Marek Chmielewski, doktorantowi gratulował także promotor i przewodnicząca Komisji Wydziałowej. Na zakończenie ks. Jarosław wszystkim uczestnikom obrony podziękował za wsparcie i życzliwość.

 

Księdzu Jarosławowi gratulujemy zakończenia kolejnego etapu pracy naukowej i życzymy dalszych sukcesów!

 

ks. Przemysław Cholewa SDB

 

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl