loading...

XXIV Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Salezjanie

Zamknij wpis

Spotkanie formacyjne dyrektorów wspólnot lokalnych, proboszczów oraz dyrektorów szkół i ośrodków Inspektorii pw. Św. Wojciecha

W dniach od 9 do 11 września 2012 r. w Sypniewie (k. Jastrowia) odbyło się Spotkanie formacyjne dyrektorów wspólnot lokalnych, proboszczów oraz dyrektorów szkół i ośrodków Inspektorii pw. Św. Wojciecha.

Po raz pierwszy w historii naszej Inspektorii zgromadziło ono tak liczne i reprezentatywne grono współbraci odpowiedzialnych za wszystkie sektory dzialalności salezjańskiej. Lista uczestników wraz z prelegentami, którymi byli animatorzy poszczególnych agend inspektorialnych, liczyła ok. 60 osób, stąd wśród uczestników spotkania pojawiały się skojarzenia z „małą kapitułą inspektorialną”.
Spotkanie rozpoczęło się w niedzielę, 09 IX 2012 r., kolacją o godz. 18.30, po której miały miejsce Nieszpory, połączone z konferencją ks. Inspektora Marka Chmielewskiego. Ks. Inspektor przedstawił swoją refleksję nt. wyzwań, które stoją przed Inspektorią i naszymi wspólnotami w najbliższych latach. Po konferencji nastąpiła kompleta i słówko ks. Inspektora nt. placówek z byłego Okręgu Wschodniego, włączonych do naszej Inspektorii.
W poniedziałek, 10 IX 2012 r., o godz. 7.15 w kościele parafialnym w Sypniewie, pod przewodnictwem ks. Inspektora, została odprawiona Msza święta. Po śniadaniu, modlitwą Liturgii Godzin o godz. 9.00 rozpoczęło się pierwsza część spotkania plenarnego, podczas której Inspektorialny Duszpasterz Młodzieży – ks. Wiesław Psionka omówił metodologię tworzenia na poziomie lokalnym Salezjańskiego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego, po czym zagadnienie to podjęto w formie ćwiczeń na pracy w grupach. Po przerwie wyniki refleksji grupowej podsumowano w postaci praktycznych wniosków, które będzie można zastosować przy podobnej pracy we wspólnotach.
O godz.15.00 miała miejsce modlitwa brewiarzowa, po której ks. Wikariusz Jarosław Pizoń, zaprezentował list Księdza Generała oraz zaznajomił zebranych z przebiegiem przygotowań do Kapituły Generalnej 27 i poprzedzającej ją Kapituły Inspektorialnej.
O godz. 17.00 rozpoczęły się spotkania w sektorach: I grupa: dyrektorzy wspólnot i proboszczowie, II grupa: dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych. W spotkaniach tych brał udział ks. Inspektor, ks. J. Pizoń (Formacja ciągła i RS), ks. R. Sadowski (Formacja początkowa), ks. W. Psionka (Delegat ds. DM) oraz ks. W. Drzyzgiewicz (Ekonomia).
O godz. 19.00 pomodlono się Nieszporami, a słówko wygłosił dyrektor z Rumi Wspomożycielki ks. Kazimierz Chudzicki, który omówił przygotowania do mającej odbyć się niebawem koronacji obrazu Wspomożycielki w Rumi. Dzień zakończył wieczór braterski, połączony z kolacją grillową.
Ostatni dzień spotkania - wtorek 11 IX 2012 r., rozpoczął się Mszą świętą o godz. 7.15 pod przewodnictwem ks. Ekonoma Witolda Drzyzgiewicza, na której homilię wygłosił ks. Pizoń. O godz. 9.20 rozpoczęły się kolejne spotkania w sektorach: I grupa: dyrektorzy wspólnot i proboszczowie, II grupa: dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych. W spotkaniu uczestniczyli m. in. ks. D. Gojko (powołania) i ks. P. Cholewa (media i misje). W międzyczasie można było zapoznać się z ofertą oraz zaopatrzyć w materiały Wydawnictwa Salezjańskiego z Warszawy, Zakładu Poligraficznego „Allegro” p. Marka Mszycy SSW z Kamyka k. Częstochowy oraz z ofertą hostii, komunikantów i opłatków produkowanych przez Siostry Pasterki z Poznania. Po przerwie ks. A. Popławski przedstawił sprawy związane z funkcjonowaniem sekretariatu Inspektorii, ks. Z. Klawikowski (działalność ODS), ks. J. Wąsowicz (Archiwum). Po tych prezentacjach nastąpił czas na pytania, informacje, aktualne sprawy Inspektorii, wolne głosy. Spotkanie zakończyło się obiadem o godz. 14.00.

Ks. Adam Popławski SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl