loading...

XIV Niedziela okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu | czytania na dziś

Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Salezjanie

Zamknij wpis

Spotkanie księży proboszczów

Zwyczajem lat ubiegłych, w pierwszej połowie listopada, zgromadzili się księża proboszczowie na corocznym spotkaniu formacyjnym. Odbyło się ono w sobotę 12 listopada 2011 r. w Pile. Tematem tegorocznego zjazdu był profil duszpasterza – salezjanina.

Po modlitwie brewiarzowej jako pierwszy głos zabrał ks. Inspektor Marek Chmielewski akcentując rolę i znaczenie formacji w służbie młodzieży oraz podkreślając potrzebę większej troski o powołania do Rodziny Salezjańskiej. Następnie ks. prof. Henryk Stawniak przedstawił aktualne zagadnienia prawne dotyczące duszpasterstwa parafialnego. Kolejny ważny blok zjazdu stanowiły sprawy duszpasterstwa młodzieżowego (media, powołania, misje). Tym tematem dzielili się z uczestnikami ks. Wiesław Psionka i ks. Przemysław Cholewa.

Po przerwie obiadowej ks. ekonom Witold Drzyzgiewicz przedstawił zagadnienia administracyjno – ekonomiczne, które są wpisane w posługę salezjańskich duszpasterzy.

Obok prelekcji ważne miejsce, podczas tego rodzaju spotkań, mają rozmowy braterskie, kuluarowe pogawędki, zakupy przy stoiskach zaprzyjaźnionych wydawnictw oraz tzw. spotkania nieformalne. Mam nadzieję, iż opisane spotkanie umocniło w nas profil duszpasterza – salezjanina oraz odnowiło braterską wspólnotę.

ks. Jarosław Pizoń sdb

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl