loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Sukces lądzkich pedagogów!

Pierwszy rok studiów pedagogicznych w WSD TS w Lądzie zakończył się niewątpliwym sukcesem. 25 czerwca, na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się egzamin licencjacki młodych salezjanów – studentów pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Obrona zakończona pomyślnie.

Jedenastu kleryków zdało swój egzamin licencjacki, a dwóch spośród nich otrzymało od komisji egzaminacyjnej propozycję złożenia wniosku o przyznanie wyróżnienia. Odtąd, tegoroczni absolwenci lądzkiego seminarium jako dyplomowani wychowawcy mogą być zatrudnieni w każdym dziele wychowawczo-duszpasterskim prowadzonym przez nasze Zgromadzenie w całej Polsce. Dla niektórych z nich pierwszą okazją ku temu będzie rozpoczynająca się już od nadchodzącego roku szkolnego asystencja odbywana w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, bursach, internatach, szkołach i oratoriach.

Świeżo upieczonym licencjuszom pozostaje życzyć wielu małych i wielkich sukcesów w pracy z młodzieżą, a nade wszystko pasji i miłości wychowawczej, gdyż bez tego sukcesy te mogą być tylko pozorne i trudno będzie mówić o wychowaniu na wzór św. Jana Bosko.

kl. Łukasz Torbicki SDB

 

za:www.wsdts.pl
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl