Dnia 23 lutego 2011 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie odbył się egzamin ex universa z udziałem siedmioosobowej komisji, pod przewodnictwem o. dra hab. Dariusza Kasprzaka OFMCap (teologia dogmatyczna).

">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

WSDTS Kraków: Egzaminy magisterskie 2011

Dnia 23 lutego 2011 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie odbył się egzamin ex universa z udziałem siedmioosobowej komisji, pod przewodnictwem o. dra hab. Dariusza Kasprzaka OFMCap (teologia dogmatyczna).

W komisji oprócz przewodniczącego zasiedli: ksiądz dr Wojciech Krawczyk SDB – Rektor Seminarium, o. dr Franciszek Solarz OFMConv (teologia fundamentalna), ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB (teologia moralna), ks. dr Sylwester Jędrzejewski SDB (teologia biblijna) oraz promotorzy.

 

Egzamin wraz z obroną pracy magisterskiej odbył się o godzinie 10:00. Do obrony pracy magisterskiej i egzaminu przystąpiło sześciu diakonów:


-dk. Bartłomiej Chmielewski SDB (promotor – ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB). Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Chrześcijańskie ujęcie patriotyzmu w świetle wybranej literatury polskiej.


-dk. Adam Kierszka SDB (promotor – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB – Rektor UKSW). Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Moralne implikacje cielesności.


-dk. Krzysztof Rudziński SDB (promotor – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB – Rektor UKSW) Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Moralne aspekty formacji ministrantów.


-dk. Michał Słodkowski SDB (promotor – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB – Rektor UKSW) Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Personalistyczny sens sumienia w poglądach i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II.


-dk. Marcin Śnieżyński SDB (promotor – ks. dr hab. prof. UP JPII Tadeusz Biesaga SDB). Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Karola Wojtyły personalistyczna koncepcja uczestnictwa.


-dk. Andrzej Urbańczyk SDB (promotor – ks. dr hab. prof. UP JPII Tadeusz Biesaga). Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły.


Wszyscy diakoni przystępujący do obrony pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego spełnili określone kryteria otrzymując oceny pozytywne.
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl