loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Salezjanie

Zamknij wpis

Wizytacja nadzwyczajna Radcy ds. Misji ks. Vaclawa Klementa w WSDTS na Łosiówce

W niedzielę 26 lutego br. przybył do wspólnoty WSDTS w Krakowie delegowany przez ks. Generała Radca ds. Misji, ks. Vaclav Klement, w celu przeprowadzenia wizytacji nadzwyczajnej. Jeszcze przed przylotem do Polski ks. Radca wystosował do nas list informujący o tym, czego będzie dotyczyła wizytacja. W ten sposób każdy współbrat mógł się dobrze przygotować do osobistego spotkania z ks. Radcą. 

Przez kolejne cztery dni delegat ks. Generała spotykał się ze współbraćmi z uwagą i cierpliwością wysłuchując naszych uwag i spostrzeżeń. Każdemu postawił pytania dotyczące tożsamości i posługi salezjańskiej. Uprzywilejowane spotkanie przebiegało w klimacie braterskiej miłości i salezjańskiej radości, której sprzyjał fakt, że ks. Radca swobodnie posługiwał się językiem włoskim, angielskim, a także polskim.

Pierwsze pytanie, przed którym stanął każdy z nas, dotyczyło przeżywania w obecnej sytuacji powołania salezjańskiego. Pytanie bardzo głębokie i osobiste wymagało od nas dania osobistego świadectwa, a także głębokiej refleksji nad codzienną odpowiedzią na Boże wezwanie. Niemniej wymagające było drugie pytanie: Jaki jest twój wkład w posłannictwo salezjańskiej? To pytanie pozwoliło nam ujrzeć siebie i swoją pracę w kontekście wspólnoty seminarium, inspektorii i całej Europy. Każdy z nas został w ten sposób zachęcony do wytężonego wysiłku na rzecz posłannictwa salezjańskiego i bardziej globalnego spojrzenia na przyszłość naszego Zgromadzenia. Trzecie pytanie dotyczyło naszego osobistego, wspólnotowego i inspektorialnego zaangażowania w „projekt Europa”. Jak refren przewijało się twierdzenie ks. Radcy, że każdy z nas winien poczuć się odpowiedzialny za przyszłość Europy, bo do niej przynależymy. Zatem troska o przyszłość Europy oznacza troskę o naszą przyszłość.

Przez te kilka dni wizytacji nadzwyczajnej ks. Vaclav Klement spotkał się między innymi z przedstawicielami naszej parafii, formatorami i seminaryjnym kołem misyjnym, a także brał czynny udział w życiu naszej wspólnoty. Wspólne przeżywanie Mszy św., praktyk pobożności i radosne uczestniczenie w nieformalnych spotkaniach, zdaje si, pomagało we wzajemnym braterskim odniesieniu. Każdego dnia ks. Radca dzielił się z nami osobistymi przemyśleniami dając nam ich kwintesencję podczas wieczornego słówka.

W ostatni dzień wizytacji, tj. w czwartek 1 marca, ks. Radca przedstawił całej wspólnocie wnioski z przeprowadzonej wizytacji. Staną się one przedmiotem refleksji każdego z nas z osobna, ale także całej wspólnoty. Jak podkreślił ks. dyrektor Wojciech Krawczyk, uwagi pozostawione nam przez ks. Vaclava Klementa pozwolą nam jeszcze głębiej wniknąć w sprawy, którymi już żyjemy. Dzięki wizytacji nabrały one dla nas większego znaczenia, budząc jednocześnie wzmożone poczucie odpowiedzialności. Ks. Radca zwrócił uwagę na nasze zaangażowanie duszpasterskie i szczególną rolę i zadanie, jakie stoi przed grupą Art. 43 w krzewieniu myśli misyjnej całemu światu.

Ks. Rafał Burnicki SDB

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl