loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Wspólnota w komunii z Bogiem i współbraćmi - kwartalny dzień skupienia

W dniu 18 lutego wspólnota WSDTS w Krakowie przeżywała kwartalny dzień skupienia. Ten szczególny dzień rewizji naszego życia przeprowadził ks. Adam Paszek, wikariusz inspektora krakowskiej prowincji salezjanów.

Pochylanie się nad naszym życiem wspólnotowym rozpoczęła poranna Jutrznia w kaplicy seminaryjnej. Następnie miały miejsce konferencja księdza Adama, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. W samo południe wzięliśmy udział w uroczystej Mszy świętej. Natomiast po obiedzie, po krótkim wprowadzeniu przez księdza wikariusza, pracując w grupach zastanawialiśmy się nad znaczeniem i praktykowaniem ślubu czystości.

W swojej porannej konferencji ksiądz Paszek zwrócił uwagę na szczególną obecność Słowa Bożego w życiu wspólnotowym. My jako salezjanie mamy nie tylko głosić Ewangelię, ale przede wszystkim nią żyć, na wzór Apostoła Narodów, św. Pawła. W tym celu, pomimo iż może być to bardzo trudne, powinniśmy dzielić się Słowem Bożym. Słowo Boże czytane i rozważane wspólnie sprawia, że wspólnota jest nie tylko miejscem zamieszkania, ale przede wszystkim miejscem wzrastania.

Następnie ksiądz Adam zwrócił uwagę, że wspólnota jest nam dana po to, abyśmy w niej, a nie poza nią, ze współbraćmi dzielili wszystkie radości i troski. Wspólnota to także miejsce wspólnej modlitwy i miejsce objawienia się miłości – kto nie miłuje swego współbrata, ten nie miłuje Boga. Jeśli nie potrafimy żyć w przyjaźni we wspólnocie, to nie potrafimy żyć w czystości – często upadki danego współbrata to nie tylko problem jego samotności, ale wina całej wspólnoty, w której dla niego nie ma miejsca.

W homilii podczas Mszy św. ksiądz wikariusz podkreślił znaczenie takich momentów jak dzisiejszy dzień skupienia, które są Górą Przemienia, na którą mamy wchodzić, aby przymnożyć wiary, umocnić nadzieję i rozpalić miłość. Mamy wchodzić na Górę Przemienienia, aby tam doznawać obecności Boga, ale nie w obłoku, lecz w małej Hostii, w Najświętszym Sakramencie, w Jego słowie ujętym w Piśmie Świętym. Ważne w tym wszystkim jest to, abyśmy umiłowali prawdę ponad siebie i umieli rozpoznawać znaki czasu, abyśmy nie byli jak faryzeusze, którzy rozmawiali o Mesjaszu, a nie zauważali znaków potwierdzających Jego przyjście. Pomocne w tym niesamowicie może być milczenie, bo milczeć oznacza oczekiwać na Słowo Boże.

W ostatniej części kwartalnego dnia skupienia, podzieleni na pięć grup, zastanawialiśmy się nad czynnikami, które sprzyjają praktykowaniu ślubu czystości, oraz tymi, które są utrudnieniami. Na podsumowaniu najczęściej jako korzystne zostały wymienione: modlitwa, szczególnie różaniec, stały spowiednik i kierownik duchowy, wspólnota żyjąca razem i posiadanie w niej przyjaciela (przyjaciół), mówienie i dzielenie się doświadczeniem w tej kwestii, asceza, dobre wykorzystanie czasu czy noszenie stroju zakonnego. Natomiast jako czynniki sprzyjające upadkom podawano: brak modlitwy, aktywizm, złe wykorzystanie czasu, brak wspólnoty i/lub napięcia we wspólnocie, traktowaniu tych kwestii jako temat tabu czy demonizowanie tematu.

Kwartalny dzień skupienia zakończyła wspólnie odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

Leonard Szewczyk SDB
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl