Uroczystą sesją odbytą w dniu 12 maja 2011 r. w auli szkół salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim zakończony został proces rogatoryjny Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki SDB, dyrektora Małego Seminarium „Synów Maryi” w Lądzie w l. 1936-1942, zamęczonego w Dachau w niedzielę Trójcy Świętej 30 maja 1942 r.

">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Zakończenie procesu rogatoryjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki SDB

Uroczystą sesją odbytą w dniu 12 maja 2011 r. w auli szkół salezjańskich w Aleksandrowie Kujawskim zakończony został proces rogatoryjny Sługi Bożego ks. Franciszka Miśki SDB, dyrektora Małego Seminarium „Synów Maryi” w Lądzie w l. 1936-1942, zamęczonego w Dachau w niedzielę Trójcy Świętej 30 maja 1942 r.

Sesji przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, jako że właśnie na terenie Jego diecezji odbywał się proces, który trwał przeszło siedem lat. Księdzu biskupowi towarzyszył cały Trybunał Rogatoryjny, ks. Inspektor Marek Chmielewski, wicepostulator ks. Jarosław Wąsowicz, ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka (postulator I grupy męczenników II wojny światowej wyniesionych na ołtarze w 1999 r. oraz procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki), współbracia salezjanie oraz młodzież z gimnazjum i liceum Towarzystwa Salezjańskiego.

Przypomnijmy, że starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Miśki podjął w marcu 2001 r. ks. Inspektor Jerzy Worek. Wówczas do Pelplina, do formującej się grupy kandydatów na ołtarze jako męczenników II wojny światowej, przesłana została kandydatura ks. Miśki. Sesja inauguracyjna procesu beatyfikacyjnego naszego współbrata miała miejsce 28 lutego 2004 r. w Lądzie. Kilka miesięcy wcześniej, 17 września 2003 r. w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie rozpoczął się proces całej grupy męczenników, której postulatorem został ks. Wiesław Mazurowski z diecezji pelplińskiej. W tym dniu przysięgę wicepostulatora sprawy ks. Miśki złożył ks. Jarosław Wąsowicz. Od tego dnia do grupy kandydatów na ołtarze z diecezji pelplińskiej dołączyli kolejni Słudzy Boży z kilku diecezji i zgromadzeń zakonnych oraz ludzie świeccy, którzy jak mniemamy, ponieśli śmierć za wiarę podczas II wojny światowej. Oficjalny tytuł procesu pelplińskiego brzmiał odtąd: „PELPLINEN. Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei HENRICI SZUMAN Sacerdotis Dioecesani Et CXXI SOCIORUM Sacerdotum Dioecesanorum, Religiosorum et Religiosarum Christifidelium Laicorum et Laicarum In odium Fidei, uti fertur, interfectorum”.

 

Uroczystości w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczęły się modlitwą. Następnie wszystkich uczestników przywitał postulator ks. Jarosław Wąsowicz, który po krótce przypomniał sylwetkę Sługi Bożego oraz dotychczasowe prace Trybunału Rogatoryjnego. Następnie delegat księdza biskupa do prowadzenia procesu ks. Miśki - prof. Henryk Stawniak przedstawił wszystkim obecnym przebieg ostatniej sesji, po czym wraz z księdzem Biskupem dokonał ostatecznego przeglądu Transumptu i akt oryginalnych. W dokumentacji złożone zostały stosowne podpisy i pieczęcie. Akta procesowe zostały zamknięte w specjalnych teczkach i zalakowane. Kolejnym punktem było przejęcie oryginalnych akt procesowych przez ks. Biskupa, który zdecydował, że zostaną one złożone w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej. Wyznaczył też ks. wicepostulatora Jarosława Wąsowicza do przekazania Trybunałowi Pelplińskiemu transumptów akt, co nastąpiło jeszcze w tym samym dniu.

 

Po zakończeniu czynności formalnych głos zabrał ks. Inspektor Marek Chmielewski, który podziękował J.E. Biskupowi Wiesławomi Alojzemu Meringowi za wyrażenie zgody na prowadzenie procesu ks. Miśki na terenie jego diecezji. Także za zaufanie, jakim obdarzył nasze Zgromadzenie, mianując członkami Trybunału Rogatoryjnego wyłącznie współbraci z naszej Inspektorii. Byli to w kolejności: ks. prof. Henryk Stawniak – delegat biskupa; ks. dr Arkadiusz Domaszk - promotor sprawiedliwości; ks. Władysław Kołyszko – notariusz aktuariusz, ks. Wiesław Jaworski – notariusz adiunkt, ks. Adam Michalski – kursor. Komisję Teologiczno - Historyczną tworzyli ks. prof. Adam Durak (po jego śmierci zastąpił go ks. dr Zenon Klawikowski) oraz ks. prof. Tadeusz Kołosowski, natomiast funkcję tzw. pisarza w procesie pełnił ks. lic. Waldemar Łachut. Ksiądz Inspektor zapowiedział także, że w najbliższym czasie przeprowadzone zostanie rozpoznanie, co do możliwości rozpoczęcia procesu kolejnych współbraci, którzy ponieśli śmierć na początku II wojny światowej – pięciu z Aleksandrowa Kujawskiego i jednego z Rumi oraz wielkiego dobrodzieja salezjanów, dzięki któremu rozpoczęli oni pracę w Aleksandrowie i Lądzie, ks. Franciszka Strzygłowskiego, zamordowanego przez gestapo w Gnieźnie w lipcu 1941 r.

 

Sesję kończącą proces rogatoryjny zakończyło uroczyste błogosławieństwo ks. Biskupa Wiesława Meringa oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników ostatniej sesji. Transumpty akt oryginalnych przewiezione zostały do Pelplina, gdzie 24 maja tegoż roku odbędzie się uroczyste zakończenie procesu całej grupy męczenników i przekazanie ich akt do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

 

ks. Jarosław Wąsowicz SDB


Dziękujemy współbraciom z Aleksandrowa Kujawskiego za przygotowanie uroczystości i zapewnienie bazy logistycznej. Ks. dyrektorowi Zbigniewowi Adamiakowi za gościnę i nocleg dla całego Trybunału Rogatoryjnego, ks. dyrektorowi Romanowi Jachimowiczowi za przygotowanie poczęstunku, przygotowanie auli na ostatnią sesję oraz zaproszenie na te uroczystości uczniów naszych szkół.

 

 

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl