loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salezjanie

Zamknij wpis

Zakończenie procesu rogatoryjnego męczeników II wojny światowej

Polski etap procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników II wojny światowej, wśród których znajduje się nasz współbrat ks. Franciszek Miśka, został zamknięty 24 maja podczas uroczystej Mszy św. w bazylice katedralnej w Pelplinie. Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga stwierdził, że zebrane dokumenty są przykładem „pracowitości i staranności” Trybunału na rzecz męczenników „sług wiary i ołtarza, świadków wiary, którzy ginęli z powodu nienawiści do wiary”. 

Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy Piotr Krupa oraz wielu kapłanów. Obecni byli postulatorzy z 7 polskich diecezji i 12 zgromadzeń zakonnych związanych z kandydatami na ołtarze, w śród nich, z naszej inspektorii -  ks. Jarosław Wąsowicz.

We wprowadzeniu do liturgii bp Krupa powiedział, że dzisiejszą uroczystością „prosimy, aby kandydaci, męczennicy dostąpili chwały ołtarzy, podobnie jak niedawno Jan Paweł II”. 

Homilię wygłosił ks. dr Dariusz Drążek, który został mianowany postulatorem procesu beatyfikacyjnego na drugim, rzymskim jego etapie. Kapłan zauważył, że wśród różnych form uczczenia bohaterów wiary jest proces beatyfikacyjny, który jest „twórczą formą” oddania im czci. Kaznodzieja przypomniał, że celem procesu było poznanie kandydatów na ołtarze „nie tylko z imienia i nazwiska, ale udokumentowanie ich życia, czyli poznanie z ich wypowiedzi i zachowanych źródeł pisanych, jakimi byli ludźmi co dla nich było ważne, oraz dowiedzieć się o okolicznościach ich dramatycznej śmierci”, powiedział ks. Drążek. 

Po homilii miał miejsce obrzęd zamknięcia procesu. Wprowadzenia dokonał ks. dr Wiesław Mazurowski, który był postulatorem generalnym procesu na etapie krajowym. Przypomniał najważniejsze fakty procesowe. Proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej wiąże się ściśle z procesem beatyfikacyjnym 17 męczenników pochodzących z diecezji pelplińskiej, dawnej chełmińskiej. Przygotowania do rozpoczęcia tego procesu sięgają lat 90. Pierwsza uroczysta sesja Pelplińskiego Trybunału Kanonizacyjnego miała miejsce 29 września 1994 roku. Początkowo planowano, aby 17 męczenników z diecezji pelplińskiej włączyć do procesu 108 męczenników, których beatyfikował papież Jan Paweł II w 1999 roku. 

Z czasem, po beatyfikacji z 1999 roku, okazało się, że również inne diecezje i wiele wspólnot zakonnych mają kandydatów do wyniesienia na ołtarze, którzy nie zostali uwzględnieni w pierwszym procesie, bo – na przykład – nie udało się przygotować na czas odpowiedniej dokumentacji. Biskupi tych diecezji i przełożeni zakonni zdecydowali, aby kandydatów tych dołączyć do procesu prowadzonego przez diecezję pelplińską, na co Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę podczas 310. zebrania plenarnego, 15 marca 2001 roku. 

Lista wszystkich kandydatów do chwały męczeństwa liczyła 122 nazwiska osób świeckich i duchownych, na czele z ks. prał. Antonim Henrykiem Szumanem. Wszyscy oni zginęli z rąk hitlerowskich okupantów. Dnia 21 września 2003 roku Pelpliński Trybunał Kanonizacyjny odbył sesję de tribunalis rogatorialibus construendis, która pozwoliła na utworzenie trybunałów rogatoryjnych na terenie całej Polski. Do 29 grudnia 2003 roku erygowano trybunały rogatoryjne w kilku diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Dnia 7 października 2003 roku biskup pelpliński powołał do istnienia Biuletyn Informacyjny Postulacji Procesu Beatyfikacyjnego II Grupy Polskich Męczenników z okresu II wojny światowej "Męczennicy". 

Biskup pelpliński, postulatorzy, delegat biskupi, promotor sprawiedliwości oraz notariusz procesu złożyli przysięgi i podpisy pod dokumentami zamykającymi sesję. Wszyscy oni złożyli przysięgę o zachowaniu tajemnicy o szczegółach procesu. 

Zalakowane akta trafią teraz do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 

Na zakończenie Mszy św. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga wyraził wdzięczność wszystkim pracującym w „dziele promocji męczenników”, które - jak się wyraził - "oby rychło doczekało się szczęśliwego końca przez ich beatyfikację". Zebrane dokumenty nazwał bp Szlaga przykładem „pracowitości i staranności” Trybunału na rzecz męczenników „sług wiary i ołtarza, świadków wiary, którzy ginęli z nienawiści do wiary”. Hierarcha wyraził nadzieję, że etap rzymski zakończy się w ciągu 3 lat. 

Wśród obecnych na uroczystości byli liczni kapłani, w tym duszpasterze z parafianami z parafii, z którymi byli związani męczennicy II wojny światowej. 

Jednym z owoców polskiego etapu procesu beatyfikacyjnego jest wydana i opublikowana dzisiaj książka „Zginęli za wiarę” z biografiami wszystkich kandydatów do chwały ołtarzy zamkniętego dzisiaj procesu. Autorami jej są księża: Wiesław Mazurowski i Wojciech Węckowski z Pelplina. Książka ukazała się w wydawnictwie diecezjalnym „Bernardinum”. 

za: www.meczennicy.pelplin.pl

 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować ks. Jarosławowi Wąsowiczowi, wicepostulatorowi naszej inspektorii. Przede wszystkim za ogromną pracę i trud włożony w zebranie wszelkich dokumentów i przygotowanie całego procesu.

Niech sługa boży ks. Franciszek Miśka wyprasza wiele łask. Bóg zapłać.

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl