loading...

Poniedziałek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta | czytania na dziś

Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty

Działalność

Zamknij wpis

Łomianki

Dom zakonny pw. św. Franciszka Salezego
ul. K.K. Baczyńskiego 1A
skr. poczt. 26
05-092 Łomianki

Tel. 22-732-73-97
FAX: 22 732 73 99
lomianki@salezjanie.pl
www.salezjanielomianki.pl 

Erygowanie Domu: 22.10.1982

Duszpasterstwo akademickie UKSW
Ośrodek Kształcenia i Studiów
Sekretariat TNFS

Dyrektor: ks. Dariusz Sztuk W roku 1982 został zakupiony w Łomiankach dom przy ul. Malarskiej 6 z przeznaczeniam dla współbraci Inspektorii św. Wojciecha pracujących i studiujących na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dom zakonny pw. św. Franciszka Salezego wraz z kaplicą erygowano 22 września 1982 roku.
Staraniem inspektorii, po dwudziestu latach od zamieszkania współbraci w Łomiankach, zakupiono teren i wybudowano nowy dom przy ul. Baczyńskiego 1A, gdzie wspólnota przeniosła się 30 września 2005 roku. Charakter placówki nie zmienił się i należa do niej współbracia zaangażowani naukowo i duszpastersko na Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie.
Przy wspólnocie salezjańskiej od 2005 r. rozwija się duszpasterstwo akademickie, swoją działąlność formacyjną prowadzi również młodzieżowa "Wspólnota Jeshua". Salezjanie pomagają w niedzielnym duszpasterstwie przy parafiach w parafiach archidiecezji warszawskiej oraz odprawiają nabożeństwa w domu inspektorialnym sióstr salezjanek w Łomiankach.
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl