loading...

Wtorek XIII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Działalność

Zamknij wpis

Szkoły Salezjańskie

Salezjanie Inspektorii pilskiej rozszerzyli w ostatnich latach działalność duszpastersko – wychowawczą w szkołach. Ks. Bosko postrzegał szkołę jako miejsce wychowania „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Salezjanie, kontynuują tę ideę prowadzą szkoły podstawowe, zawodowe, technika (niepubliczne i publiczne), gimnazja oraz licea ogólnokształcące. Proponują model wychowania integralnego, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki, umiejętność nawiązywania dialogu z kulturą oraz o dojrzewaniu w wierze swoich uczniów.

 

W naszych szkołach stawia się duży nacisk na bezpieczeństwo i wychowanie. Mamy swoją, wynikającą z Dekalogu i nauczania Kościoła, hierarchię wartości, którą wdrażamy gdy tylko uczniowie przekroczą mury szkoły. Dzień rozpoczynamy na głównym korytarzu modlitwą oraz tak zwanym słówkiem porannym. Jest to pewna formacja tej młodzieży. Każdego dnia mamy możliwość skierowania do uczniów kilku słów do przemyślenia. Wzięliśmy to w spadku po Matusi Małgorzacie, czyli matce świętego Jana Bosko, która kierowała słówko na dobranoc.  Rano ogłasza się też sukcesy uczniów i wyróżnia się ich na forum całej szkoły.

 

Wychowywanie młodzieży ubogiej i opuszczonej jest także prowadzone przez salezjanów pilskich m.in. o ośrodkach wychowawczych. Młodzi przeżywający trudności rodzinne i niemogący przebywać w domach rodzinnych, zepchnięci na margines życia, niedostosowani społecznie, znajdują w nich dom, kontynuują naukę, uczą się zawodu, rozwijają swe życie religijne. Ośrodki charakteryzuje prewencyjna metoda wychowania, prostota stylu życia i zamieszkania oraz duch współodpowiedzialności, jednoczący salezjanów, wychowawców świeckich i wychowanków.

 

Więcej o naszych szkołach w dziale: Historia inspektorii

 

Oto nasze szkoły i ośrodki wychowawcze:

 

 

Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl