loading...

Czwartek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel | czytania na dziś

Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Salezjanie

Zamknij wpis

Formacja salezjanów

Przyjęcie przez człowieka daru powołania jest początkiem kroczenia za Chrystusem. Pan Jezus, zanim wysłał apostołów, zaprosił ich, aby z Nim żyli. Podobnie ks. Bosko – założył Zgromadzenie Salezjańskie wraz z młodzieńcami, których sam wychował. Takie doświadczenie pozwoliło apostołom i wychowankom oratorium poznać powołanie, przyjąć jego wartości i przygotować się do przyszłej misji. Dojrzeli oni jako ludzie, pogłębili się duchowo, rozwinęli intelektualnie i wdrożyli w duszpasterstwo. Był to dla nich czas formacji początkowej.

 

W Inspektorii św. Wojciecha formacja początkowo rozpoczyna się w prenowicjacie w Aleksandrowie Kujawskim, po czym następuje roczny nowicjat w Swobnicy.

Po ślubach zakonnych młodzi salezjanie – klerycy i bracia – rozpoczynają dwuletni postnowicjat w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą.

Następnie odbywają dwuletnią praktykę duszpastersko – wychowawczą w różnych domach inspektorii. Po niej klerycy wyjeżdżają do seminarium w Krakowie na studia teologiczne.

Bracia realizują właściwy im program formacji specyficznej (podnoszenie kwalifikacji teologicznych, pedagogicznych, zawodowych, często na studiach uniwersyteckich). Po co najmniej sześciu latach od złożeniu pierwszych ślubów klerycy i bracie składają profesje wieczystą.

Święcenia kapłańskie kończą czas formacji początkowej kleryków. Formacja początkowa znajduje swe dopełnienie w formacji ciągłej salezjanów, która trwa aż do końca życia współbrata. Odbywa się ona w miejscu jego życia i pracy.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

O Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego można poczytać na www.wsdts.pl.

Można też zwiedzić wirtualnie klasztor lądzki na http://zieba.wroclaw.pl/glad/lad.html, a także poczytać na stronie: www.lad.pl.

 

Ważną agendą seminarium w Lądzie jest biblioteka, której zasoby przekroczyły 130 tys. woluminów. Zbiory lądzkiej biblioteki obejmują szczególnie takie dyscypliny, jak teologia, filozofia, pedagogika i historia. Księgozbiór służy przede wszystkim alumnom, ale jest  także dostępny dla czytelników z najbliższej okolicy, którzy nieodpłatnie mogą korzystać z naszych zbiorów bibliotecznych.

Katalog biblioteczny on-line: www.fides.org.pl/biblioteki/lad/

 

Przy WSDTS działa także Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Zostało  ono powołane do życia w celu duchowego wspierania kształcenia salezjanów. Warunkiem przynależności do grona Przyjaciół naszego seminarium jest codzienna modlitwa Zdrowaś Maryjo w trzech intencjach: o nowe powołania do rodziny salezjańskiej; za młodych salezjanów przebywających w Lądzie oraz w intencji formatorów pracujących w naszym seminarium. Więcej na www.wsdts.pl.

 

Więcej o formacji w dziale: Historia inspektorii
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl