loading...

Środa XVII tygodnia okresu zwykłego | Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najśw. Maryi Panny | czytania na dziś

Imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Działalność

Zamknij wpis

Spotkanie Delegatów ds. Animacji Misyjnej (DIAM)

Ks. Vaclav Klement, Radca ds. Misji,  spotkał się 16 lutego z Delegatami ds. Animacji misyjnej czterech Inspektorii polskich. W spotkaniu, które odbyło się w studentacie teologicznym w Krakowie, uczestniczyli: ks. Roman Wortolec (PLE), ks. Adam Parszywka (PLS), ks. Przemysław Cholewa (PLN) i ks. Jerzy Babiak (PLO). Tematami, które charakteryzowały to spotkania, były animacja i formacja misyjna salezjanów i młodzieży oraz Projekt Europa.

Przykład ks. Marka Rybińskiego, zamordowanego w Manouba (Tunezja) w dniu 18 lutego 2011 r., przypomniał Delegatom Inspektorialnym ds. Animacji misyjnej o całkowitym oddaniu, jakim misjonarz i ewangelizator musi się odznaczać w przepowiadaniu Ewangelii. Pierwsza rocznica śmierci tego salezjanina z Polski będzie dzisiaj obchodzona w Warszawie, co znajdzie wyraz w celebracji, w której weźmie także udział ambasador Tunezji w Polsce i mama ks. Rybińskiego.

Wymiana opinii, jaka miała miejsce w czasie spotkania, uwypukliła możliwości i inicjatywy, jakie zostaną podjęte i już są podejmowane w Polsce na polu misyjnym. Istotnie, wiele jest grup i projektów misyjnych we wszystkich czterech Inspektoriach: są to możliwości, które powinny być znane i którymi trzeba się dzielić.

Poza tym, ks. Klement zapoznał uczestników z ankietą, która została zainicjowana w styczniu tego roku, dotyczącą emigracji w Europie ze szczególnym odniesieniem do placówek i duszpasterskiej działalności salezjanów, której wyniki zostaną przedstawione jesienią, w czasie IV spotkania Inspektorów Europy.

Znaczące były decyzje wykonawcze, które dojrzały w czasie tego spotkania z Radcą  ds. Misji. Inspektoria Pilska (PLN) ustaliła, że będzie obchodzić Dzień Misji Salezjańskich w niedzielę w okolicy 25 lutego, w którym to dniu obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętych Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, kapłana, pierwszych męczenników salezjańskich.

Pomoce animacyjne, przygotowane przez Dykasterium w Rzymie, będą mieć swoją wersję polską. Delegaci Inspektorialni ds. Animacji misyjnej angażowali się w opracowywanie pomocy formacyjnych dla różnych salezjańskich grup misyjnych, zaczynając także od  salezjańskich szkół podstawowych, których w Polsce jest piętnaście.

Formacja misyjna, znacząca dla młodych salezjanów, została włączona w program studiów teologicznych w Krakowie w formie wykładów z Misjologii. W tymże seminarium działa także grupa animacji misyjnej: Towarzystwo Misyjne. 

za: ANS
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl