Sobota, 25 marca 2017 r. imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli

DZIEŁA SALEZJAŃSKIE

Aleksandrów Kujawski - NMP Wspomożenia Wiernych

Parafia pw.: NMP Wspomożenia Wiernych

data erygowania: 25 kwietnia 1990 r. 
proboszcz: ks. Ireneusz Śliwiński


wspólnota: Aleksandrów Kujawski
ul. F. Szczygłowskiego 5
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.: (54) 282-42-49
mail: aleksandrow-ww@salezjanie.pl
strona  internetowa: www.aleksandrow-ww.salezjanie.pl/

 

Rys historyczny wspólnoty NMP Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim.

Pierwsi salezjanie przybyli do Aleksandrowa Kujawskiego 13 sierpnia 1919 roku, aby na zaproszenie ks. Franciszka Szczygłowskiego objąć prowadzenie szkoły noszącej nazwę: Szkoła Realna Polskiej Macierzy Szkolnej. Ksiądz Szczygłowski jako inicjator tego dzieła oświatowego pragnął zapewnić mu dalszy rozwój i stabilizację, stąd za pozwoleniem i akceptacją kurii diecezjalnej kujawsko - kaliskiej zaproponował salezjanom przejęcie szkoły i podjęcie w niej pracy wychowawczej. 14 września 1923 roku ks. biskup Stanisław Zdzitowiecki poświęcił kamień węgielny pod budowę gmachu w którym mieścić się miało przyszłe Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów. Po czterech latach prac budowlanych 25 czerwca 1927 roku uroczystego otwarcia i poświęcenia internatu dokonał kardynał August Hlond - Prymas Polski. Liczba uczniów gimnazjum niemal stale przekraczała 200 osób, a w roku szkolnym 1930/31 osiągnęła nawet liczbę 310 uczniów.

Niemcy 15 października 1939 r. aresztowali i rozstrzelali 18 listopada koło Górnej Grupy wraz z grupą innych duchownych ksiądza dyrektora Francisza Malornego, ks. Ignacego Czogałę oraz trzech asystentów: kl. Bonawenturę Kołubowskiego, kl. Wincentego Żukowskiego i kl. Czesława Bertela. Natomiast budynki szkolne zamieniono na szpital wojskowy.

W okresie powojennym po początkowym otwarciu gimnazjum decyzją Prezydium WRN przekazaną salezjanom pismem z 24 czerwca 1955 roku aleksandrowska placówka została zamknięta. Wystarczającym argumentem prawnym wykluczającym całkowitą eksmisję z zakładowych budynków, okazało się istnienie zakładowej kaplicy. Owocem starań zgromadzenia, kurii włocławskiej oraz wielu ludzi dobrej woli było pozostawienie salezjanów do obsługi duszpasterskiej tej kaplicy. Księża przenieśli się do budynku, w którym się ona mieściła, a przejście do skrzydła zajmowanego przez nich zostało zamurowane. Odtąd kaplica zakładowa stała się punktem zaczepienia salezjanów w Aleksandrowie na najbliższe kilkadziesiąt lat. Jako publiczne miejsce kultu, cieszyła się dużą popularnością wśród wiernych. Status pracy salezjańskiej w Aleksandrowie został uregulowany dopiero w 18 lat po zamknięciu szkoły. Dnia 9 sierpnia 1973 roku ks. bp ordynariusz włocławski Jan Zaręba wydał dekret, na mocy którego przy kaplicy zakładowej ustanowiony został Samodzielny Ośrodek Duszpasterski wydzielony z parafii Przemienienia Pańskiego. Rozpoczęto więc prowadzenia samodzielnego duszpasterstwa. Rok 1978 przyniósł kolejne ważne wydarzenie, a mianowicie Samodzielny Ośrodek Duszpasterski decyzją biskupa włocławskiego został na stałe powierzony Towarzystwu Salezjańskiemu. Był to kolejny krok zmierzający do utworzenia nowej parafii w Aleksandrowie Kujawskim. Wreszcie z parafii Przemienienia Pańskiego wydzielono dekretem Biskupa Włocławskiego z dnia 25 kwietnia 1981 roku nową parafię Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, organizując ją przy kaplicy Towarzystwa Salezjańskiego. Dekret wszedł w życie z dniem 3 maja 1981 roku. Administratorem parafii został ks. Stefan Metrycki. Od roku 1982 do 1987 funkcję proboszcza pełnił ks. Marian Chojnacki.
W kwietniu 1985 roku z racji odbywających się misji parafialnych sprzed kaplicy przeniesiono w uroczystej procesji krzyż misyjny, który stanął na placu pod budowę kościoła Prace budowlane rozpoczęto 1986 roku. W licznych pracach pomagali społecznie parafianie tak, że posuwał się one stopniowo naprzód. W roku 1987 zalany został między innymi strop górny na budynku gospodarczym oraz filary w dolnym kościele. Nowy etap budowy wiąże się z osobą ks. Stanisława Salamonowicza, za którego w 1991 r. rozpoczęto korzystanie z dolnego kościoła a w ponad rok po jego śmierci 24 grudnia 2009 roku zaczęto regularnie korzystać w niedziele i uroczystości z kościoła górnego, którego wykańczanie i wyposażanie trwa do tej pory.

 

(oprac. na podstawie publikacji ks. Jarosława Wąsowicza SDB)


Kościół parafialny pw. MNP Wspomożenia Wiernych
Kościół parafialny pw. MNP Wspomożenia Wierny ...
Wnętrze kościoła dolnego
Wnętrze kościoła dolnego
Obraz w głównym ołtarzuy
Obraz w głównym ołtarzuy
Kaplica domowa
Kaplica domowa
Wnętrze górnego kościoła
Wnętrze górnego kościoła
Wnętrze górnego kościoła
Wnętrze górnego kościoła

Widok na mapie

odsłon: 8524 | aktualizowano: 2016-09-21 17:35 |
projektowanie stron www szczecin, branding, logo design © 2010 - 2017 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła Tel. 067 352 27 20; Fax 067 352 27 56, pcholewa@salezjanie.pl [ Online: 5 os. ]