loading...

Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu | czytania na dziś

Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni

Salezjanie

Zamknij wpis

Komisja ds. Rodziny Salezjańskiej

W animacji RS w Inspektorii wsparciem Inspektorowi służy Komisja ds. Rodziny Salezjańskiej. Na jej czele, zgodnie z modelem obowiązującym obecnie w Zgromadzeniu, stoi Wikariusz Inspektora. W jej skład wchodzą ponadto trzej delegaci lokalni Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, asystent kościelny ADMA, delegat ds. Byłych Wychowanków Salezjańskich, asystent kościelny Ochotniczek ks. Bosko (VDB). Komisja spotykała się raz lub dwa razy w ciągu roku. Do najważniejszych jej inicjatyw należy animacja i przygotowanie corocznych rekolekcji Rodziny Salezjańskiej, przygotowanie wiosennego sympozjum Rodziny Salezjańskiej, opracowanie strategii animacji Byłych Wychowanków Salezjańskich.

Konsulta Rodziny Salezjańskiej

Organem koordynacji, animacji i budowania jedności w samej Rodziny Salezjańskiej na terenie Inspektorii jest Konsulta Rodziny Salezjańskiej . Powstała ona w 1998 r. Posiada swój statut. Pracom Konsulty przewodzi Wikariusz Inspektora. Biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich gałęzi RS, oprócz Michaelitów. W roku 2005 do Konsulty włączoną została przedstawicielka FMA (sióstr salezjanek) z Inspektorii Warszawskiej.
Konsulta zbiera się dwa lub trzy razy w ciągu roku. 

W ramach swej działalności Konsulta podejmuje następujące inicjatywy:


doroczne adwentowe kub jesienne rekolekcje Rodziny Salezjańskiej
wiosenne sympozjum Rodziny Salezjańskiej w rocznice peregrynacji relikwii św. Dominika Savio
Niedziele Powołań do Rodziny Salezjańskiej połączone z ekspozycją wystawy o Rodzinie Salezjańskiej – dwa razy w ciągu roku w różnych ośrodkach Inspektorii
Regularna publikacja „Biuletynu RS” – corocznie 4 zeszyty
uczestnictwo w świętach Inspektorii
studium dokumentów salezjańskich
coroczne wczasorekolekcje dla członków Rodziny Salezjańskiej i sympatyków Ks. Bosko
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl